Arbeids- og kompetanseområde

Eg underviser i norsk på lærarutdanninga på Stord, både GLU 1-7 og GLU 5-10, både på syklus 1 og syklus 2. 

Underviser i

 • Norsk på lærarutdanninga

Forskar på

 • Skrivedidaktikk
 • Klasseromssamtale
 • Skriveutvikling
 • Nynorsk

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Refleksjonsloggar i KRLE-faget. Ein studie av reflekterande skriving på niande steget

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Myklebust, Hege (2020)
 • Å lære eit mindretalsspråk som andrespråk – erfaringar frå fleirspråklege ungdomsskuleelevar i to nynorskkommunar

  Myklebust, Hege, Osdal, Hilde Randi (2020)
 • Refleksjon i elevars loggskriving i KRLE-faget

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Myklebust, Hege (2019)
 • Reflekterande skriving i KRLE-faget

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Myklebust, Hege (2019)
 • Loggskriving som læringsressurs i KRLE-faget

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Myklebust, Hege, Aske, Jorunn (2019)
 • Språkopplæring og språkforvaltning i norsk lærarutdanning

  Budal, Ingvil Brugger, Bjørhusdal, Eli, Myklebust, Hege (2019)
 • Å lære eit mindretalsspråk som andrespråk. Ein studie av språkvilkår for ungdomsskuleelevar med annan morsmålsbakgrunn i to nynorskkommunar

  Myklebust, Hege, Osdal, Hilde Randi (2019)
 • Argumenterande sakprega skriving

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Myklebust, Hege (2018)
 • Klasserommet som undersøkingsrom: Tenkja, resonnera og undersøkja ved hjelp av dialog

  Myklebust, Hege (2018)
 • Language policy and teacher education in Norway

  Myklebust, Hege (2018)
 • Written argumentation - online and off : a study of addressivity in argumentative students texts

  Myklebust, Hege, Høisæter, Sissel M. (2018)
 • Spor av dei andre. Adressivitet i argumenterande elevtekstar.

  Otnes, Hildegunn, Myklebust, Hege (2018)
 • Leikar inn nynorsk for dei minste

  Myklebust, Hege (2017)
 • "Nynorsk med dei minste" er ei storhending

  Myklebust, Hege (2017)
 • Posisjonering og evaluering i argumenterande elevtekstar

  Myklebust, Hege (2017)
 • Tekstskaping i barnehagen

  Myklebust, Hege (2017)
 • Positioning in written argumentation online

  Myklebust, Hege (2016)
 • Written argumentation - online and off

  Myklebust, Hege, Høisæter, Sissel M. (2016)
 • Språket – er det så nøye då? (kronikk)

  Prestegård, Øygunn Skodvin, Bjørhusdal, Eli, Budal, Ingvil Brugger, Myklebust, Hege (2016)
 • «Nynorsk er jo heilt konge då, men […]» Identitetshandlingar i argumenterande tekstar på vidaregåande skule

  Myklebust, Hege (2015)
 • Written argumentation - online and off

  Myklebust, Hege (2015)
 • Å kunna uttrykkja seg skriftleg

  Myklebust, Hege (2006)
 • Å kunna uttrykkja seg skriftleg på nynorsk. Om kva (fag)lærarane kan gjera for at elevane skal skriva betre fagtekstar

  Myklebust, Hege (2006)
 • Røyndomen på Bristol [samtale med Trond Berg Eriksen]

  Bjørhusdal, Eli, Myklebust, Hege (1998)