Assisterande instituttleiar

Morten Rønning

Arbeids- og kompetanseområde

Funksjonsansvar for Grunnskolelærarutdanning 5-10 i faga norsk, matematikk og engelsk

NORSK SPRÅK grammatikk, rettskriving, språkhistorie elevtekstar lese- og skriveopplæring abc-bøker og andre norskfaglege læremiddel didaktikk

ANNA Har erfaring som seksjonsleiar og tillitsvalt Sensorerfaring 

Forskar på

  • Skriveboka, Norsk grammatikk for grunnskolelæraren