Pensjonist

Morten Rønning

Arbeids- og kompetanseområde

Funksjonsansvar for Grunnskolelærarutdanning 1-7 på Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking, dvs. for faga norsk, matematikk og engelsk

NORSK SPRÅK grammatikk, rettskriving, språkhistorie, elevtekstar, lese- og skriveopplæring, abc-bøker og andre norskfaglege læremiddel, didaktikk

ANNA Har erfaring som seksjonsleiar og tillitsvalt. Sensorerfaring 

Forskar på
  • ​​​​​​​Har vore medforfattar av Skriveboka og Norsk grammatikk for grunnskolelæraren