God start - Begynneropplæring

2. konferanse i begynneropplæring

Velkommen til den 2. konferansen i begynneropplæring. Vi gjentar suksessen fra 2018 og har invitert mange interessante foredragsholdere som sammen skal sørge for engasjement og kunnskap rundt god start og begynneropplæring. Konferansen er et samarbeid mellom forskergruppen Lese- og skrivedidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet og forskergruppen Begynneropplæring ved Høgskolen i Østfold.

Målgruppe for konferansen er lærere, ansatte i høgskole- og universitetssektoren og ellers alle som er interesserte i begynneropplæring.

Foreløpig program

30.01.2020

 • Digi-Hand (Høgskolen i Volda)
 • Et blikk på STL+ (Iris Hansson Myran NTNU)
 • Lunsj
 • Masterpresentasjoner
 • Eksempler på god praksis i klasserommet
 • Regnefortellinger i matematikk (Trude Fosse, HVL)
 • Begynneropplæring i engelsk (Rebecca A C Stuvland, UIS)  

31.01.2020

 • Vilkår for muntlighet i begynneropplæringen (Lesesenteret)
 • Lek og fagfornyelsen (Peder Haug, Høgskolen i Volda)
 • Lekende undervisning i matematikk (Camilla Bjørklund, Gøteborg Universitet)
 • Lunsj
 • Språkløyper i engelsk (Virginia Lockhart-Pedersen, Nasjonalt senter for fremmedspråk, HiØ)
 • Kommersielle ABC-apper (Gunhild Kvåle, UiA)

Dato og tidspunkt:
30. januar 2020, kl. 10:00-16:00 
31. januar 2020, kl. 09:00-15:00

Frist for påmelding:
01. desember 2019 (bindende påmelding)

Sted:
Høgskulen på Vestlandet
Campus Kronstad
Inndalsveien 28, 5063 Bergen
Rom: F117 (Aud 15)

Overnatting:
Avtale med hotell; Scandic byparken.
Hotellkode BHOE300120
Pris kr 1060 per pers.

Kontaktpersoner

Christian Bjørn Bjerke, Hiof
Førstelektor, avdeling for lærerutdanning
Gro Ulland
Førstelektor, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking
Rådgivar
Høgskulen på Vestlandet