Arbeids- og kompetanseområde

  • Jobber som kurs- og arrangementskoordinator, med planlegging og gjennomføring av større og mindre arrangement og konferanser, digitale så vel som fysiske
  • Teamleder for kurs- og arrangementsteamet i Avdeling for samfunnskontakt - arbeidsliv og livslang læring
  • Jobber også med kurs og fleksible videreutdanninger innen Livslang læring for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Campus Bergen

Bakgrunn

  • Master i Medievitenskap ved Universitetet i Bergen
  • Bachelor i Visuell kultur ved Universitetet i Bergen