Arbeids- og kompetanseområde

Grunnskulelærarutdanningane 1-7 og 5-10

Ulike etter- og vidareutdannngar

Desentralisert kompetanseutvikling i skulen

Underviser i

Lese- og skriveopplæring

Begynnaropplæring

Norskdidaktikk

Forskar på

Lesing og skriving

Lese- og skrivedidaktikk

Teori og praksis i desentralisert kompetanseutvikling

Forskargrupper

Lese- og skrivedidaktikk

Språk og samfunn

Publikasjonar

 • Der ingen skulle tru at nokon kunne bu

  (2023)
 • Leik i begynnaropplæringa- korleis ta vare på stjerneblikket?

  (2023)
 • Nynorskingane er ei humørlaus, homogen gruppe

  (2019)
 • Loggskriving som læringsressurs i KRLE-faget

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Myklebust, Hege, Aske, Jorunn (2019)
 • Skriveopplæringa i norskfaget

  (2018)
Vis alle