Publications

 • Når teori og praksis byr opp til dans. Samskaping av leseundervisning i partnerskap

  Aasen, Marit, Aske, Jorunn (2024)
 • Der ingen skulle tru at nokon kunne bu

  Aske, Jorunn (2023)
 • Leik i begynnaropplæringa- korleis ta vare på stjerneblikket?

  Aske, Jorunn (2023)
 • Nynorskingane er ei humørlaus, homogen gruppe

  Aske, Jorunn (2019)
 • Loggskriving som læringsressurs i KRLE-faget

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Myklebust, Hege, Aske, Jorunn (2019)
Show all