Førstelektor

Ellen Birgitte Johnsrud

Arbeids- og kompetanseområde

Førstelektor i norsk med vekt på litteraturdidaktikk, begynnaropplæring og nabospråk. 16 års erfaring som kontaktlærar på ungdomstrinnet i Bergen kommune. Medforfattar på lærebøkene FABEL 8-10, Norsk på ungdomstrinnet, frå Aschehoug forlag. Kapittel i Skriveboka frå Samlaget, Sans for danning. estetisk vending i litteraturdidaktikken frå Universitetsforlaget, Leik i norskfaget og Språkspor frå Fagbokforlaget.

Emneansvarleg for Norsk 1-7, Kompetanse for kvalitet.  

Underviser i
  • GLU 1-7, norsk i begynneropplæringa, norsk på mellomtrinnet
  • KfK norsk 1, norsk i begynneropplæringa, norsk på mellomtrinnet
  • Master i begynneropplæring i norsk og matematikk.
Forskar på

Leiken og songens plass i norskundervisinga i grunnskulen.

Nabospråk i morsmålsfaga i Noreg, Sverige og Danmark.

 

Forskargrupper