Høgskulelektor

Monica Tove Vattedal

Arbeids- og kompetanseområde

Engelsk litteratur og fagdidaktikk med hovedfokus på interkulturell kompetanse.

Underviser i
  • Engelsk årsstudium, campus Sogndal
  • Deltids- og videreutdanninger i engelsk for skolen
  • Engelsk på grunnskolelærerutdanningen (GLU 1-7 og 5-10)
Forskar på
  • Interkulturell kompetanse, interkulturell kommunikasjon, student mobilitet
Forskargrupper