Høgskulelektor

Monica Tove Vattedal

Arbeids- og kompetanseområde

Engelsk litteratur og fagdidaktikk med hovedfokus på interkulturell kompetanse.

Underviser i

 • Engelsk årsstudium, campus Sogndal
 • Deltids- og videreutdanninger i engelsk for skolen
 • Engelsk på grunnskolelærerutdanningen (GLU 1-7 og 5-10)

Forskar på

 • Interkulturell kompetanse, interkulturell kommunikasjon, student mobilitet

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Forskningsetiske utfordringer. Eksempler fra studenter som samler inn empiri i praksis, studenter som intervjuobjekter og forskeren som faglærer

  Bergersen, Ane, Nornes-Nymark, Merete, Helgesen, Monica Tove Vattedal (2020)
 • Education emphasizing sustanibility: Perspectives from Teacher Education

  Bergersen, Ane, Helgesen, Monica Tove Vattedal, Skaten, Monica (2019)
 • “Student mobility in Africa: Intercultural communication skills through education and sustainability”

  Helgesen, Monica Tove Vattedal, Bergersen, Ane (2019)