Matematikk og lyrikk

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Grunnforskning

Prosjektperiode

August 2017 - Juli 2021

Prosjektsamandrag

Dette er et tverrfaglig prosjekt mellom norsk og matematikk. Det blir samlet inn materiale og erfaringer om hvordan elevgruppene samtaler om matematikktekster og skjønnlitterære tekster. Fokus er på elevers refleksjon knyttet til grubleoppgaver og lyrikk der vi analyserer samtaledynamikk, deltakelse og språkbruk. Vi ønsker særlig å identifisere kvaliteter og utfordringer ved samtalene og knytte det sammen med læringsutbytte i norsk og matematikk.