Arbeids- og kompetanseområde

Litteratur og litteraturundervisning/litteraturdidaktikk. Natur og litteratur knytta til forskargruppa NaChiLitCul - Natur i barnelitteratur og kultur. Lesing og skriving i alle fag og særleg i norsk. Rettleiing og undervisning på mange nivå, mellom anna GLU 5-10, BLU, master i barne- og ungdomslitteratur og master i undervisningsvitskap.

Underviser i

MGBNO501 Litteratur og litteraturdidaktikk, STMD101 Språk, tekst og matematikk, MGUO201 GLU5-10 Tekst og litteraturkunnskap. Norsk på mellomtrinnet

Forskar på
  • Litteratur og estetikk. Litteraturdidaktikk. Visualisering og litterær erfaring. Humor i litteratur og litterturdidaktikk. Natur i barne- ungdoms og vaksenlitteratur. "Lyrikk og matematikk" - om å forstå og samtale i norsk og matematikk.
Forskargrupper