Arbeids- og kompetanseområde

Litteratur og litteraturundervisning/litteraturdidaktikk. Natur og litteratur knytta til forskargruppa NaChiLitCul - Natur i barnelitteratur og kultur. Lesing og skriving i alle fag og særleg i norsk. Rettleiing og undervisning på mange nivå, mellom anna GLU 5-10, BLU, master i barne- og ungdomslitteratur og master i undervisningsvitskap.

Forskar på

  • Litteratur og estetikk. Visualisering og litterær erfaring. Litteraturdidaktikk. Natur i barne- ungdoms og vaksenlitteratur. "Lyrikk og matematikk" - om å forstå og samtale i norsk og matematikk.

Forskargrupper