Fotokollasjen består av et bilde av en skog til venstre, et tegning av en skog der en jente og en gutt er på vei inn i skogen (midten) og foto av en storby med skyskrapere i bakgrunnen.

Natur i barnelitteratur og -kultur (NaChiLitCul)

På hvilken måte danner verbale og visuelle representasjoner i litteraturen grunnlag for barn og unges forståelse av klima- og miljøutfordringer når de selv skal beskrive disse.

Forskergruppen Nature in Children’s Literature and Culture (NaChiLitCul) ønsker å finne ut hva slags tendenser vi kan se – både historisk og i samtiden – når det gjelder fremstillinger av natur i nordisk barne- og ungdomslitteratur. Samtidig ønsker forskerne å forstå hvorvidt disse forestillingene preger leseren i møte med didaktiske praksiser knyttet til fysisk aktivitet i et utemiljø, om det kan være med å utvikle et språk, utvikle en måte å tenke på, og kanskje også endre holdninger.

Ledende forskningsmiljø innen økokritikk og barne- og ungdomslitteratur

NaChiLitCul ble etablert i 2013 ved den gang Høgskolen i Bergen, nå Høgskulen på Vestlandet. Forskergruppen ble etablert som et svar på at det både nasjonalt og internasjonalt manglet forskning på nordisk barne- og ungdomslitteratur fra et økokritisk perspektiv. NaChiLitCul er nå et ledende forskningsmiljø innen feltet økokritikk og barne- og ungdomslitteratur og har også bidratt sterkt både til plasseringen av det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling i den nye læreplanen i norsk skole og til å øke fokuset på behovet for utvikling av metodiske verktøy – som gruppens eget prosjekt om økokritiske dialoger. 

Forbindelser

  • ENSCAN (Ecocritical Network for Scandinavian Studies) 

Utvalgte publikasjoner

Ecocritical Perspectives on Children's Texts and Cultures: Nordic Dialogues, Nina Goga, Lykke Guanio-Uluru, Bjørg Oddrun Hallås & Aslaug Nyrnes (Red.) (2018) 

Jente–hest-kameratskap på tvers av artar: Hesteboka i økokritisk perspektivAslaug Nyrnes (2019) 

Climate Fiction in Nordic Landscapes, Lykke Guanio-Uluru (2019) 

Økokritiske litteratursamtaler – en arena for økt bevissthet om økologisk samspill?, Nina Goga (2019)   

Education for Sustainability: Developing Ecocritical Literature Circles in the Student Teacher Classroom, Lykke Guanio-Uluru (2019)  

Oppfatninger av natur i planverkene for kroppsøving og mat og helse i femårige grunnskolelærerutdanninger, Bjørg Oddrun Hallås, Eli Kristin Aadland & Tom Lund (2019)  

Home is outdoors. A study of award-winning Norwegian picturebooksNina Goga (2019)  

Et retroperspektiv  lærerstudenters friluftsliv og naturopphold i skole og fritid - et antroposentrisk fremfor et økosentrisk natursyn, Ove Olsen Sæle, Bjørg Oddrun Hallås & Aadland Eli Kristin (2019) 

Forskergruppeleder

Forskergruppen er tilknyttet programmet Bærekraft, medverknad og mangfald