Natur i barnelitteratur og -kultur (NaChiLitCul)

På hvilken måte danner verbale og visuelle representasjoner i litteraturen grunnlag for barn og unges forståelse av klima- og miljøutfordringer når de selv skal beskrive disse.

Forskergruppen Nature in Children’s Literature and Culture (NaChiLitCul) ønsker å finne ut hva slags tendenser vi kan se – både historisk og i samtiden – når det gjelder fremstillinger av natur i nordisk barne- og ungdomslitteratur. Samtidig ønsker forskerne å forstå hvorvidt disse forestillingene preger leseren i møte med didaktiske praksiser knyttet til fysisk aktivitet i et utemiljø, om det kan være med å utvikle et språk, utvikle en måte å tenke på, og kanskje også endre holdninger.

Forskningsprosjekter