Professor

Aslaug Nyrnes

Arbeids- og kompetanseområde

Økokritikk, litterær analyse, akademisk tekstarbeid, kunstnarisk utviklingsarbeid, kunstfagdidaktikk

Underviser i
  • Doktorgradsstudiet Danning og didaktiske praksiser
  • Master, GLU Kunst- og handverk 
  • Master i barne- og ungdomslitteratur
  • Tekstarbeid, Fakultet for kunst, musikk og design, UiB
Forskar på
  • Tankefigurar og grøn humaniora, Barnelitteratur i økokritisk perspektiv, kunstnarisk utviklingsarbeid og retorikk
Forskargrupper