Professor

Aslaug Nyrnes

Arbeids- og kompetanseområde

Økokritikk, litterær analyse, akademisk tekstarbeid, kunstnarisk utviklingsarbeid, kunstfagdidaktikk

Underviser i

 • Doktorgradsstudiet Danning og didaktiske praksiser
 • Master, GLU Kunst- og handverk 
 • Master i barne- og ungdomslitteratur
 • Tekstarbeid, Fakultet for kunst, musikk og design, UiB

Forskar på

 • Tankefigurar og grøn humaniora, Barnelitteratur i økokritisk perspektiv, kunstnarisk utviklingsarbeid og retorikk

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Grøn topologi. Ei nylesing av Vergils hjul

  Nyrnes, Aslaug (2017)
 • Hulls ad infinitum

  Nyrnes, Aslaug (2016)
 • "Komme det folk til desse hus". Notat om bygningsformer og kunnskapsformer på Kronstad.

  Nyrnes, Aslaug (2015)
 • Kunnskapstopologi

  Nyrnes, Aslaug (2012)
 • Forskande praksis i barnelitteraturfeltet: Stian Holes poetikk

  Nyrnes, Aslaug (2011)