Professor

Sissel Margrethe Høisæter

Sissel Margrethe Høisæter
Epost: Send epost
Stord
BOR, BOR107

Arbeids- og kompetanseområde

Underviser på PhD-programmet Studium av danning og didaktiske praksiser, HVL, emne 902: Vitskapsteori, etikk og akademisk tekstarbeid og emne 909: Utdanningsretorikk, og rettleier PhD-kandidatar knytta til forskargruppa Oracy in teacher Education, (ORITE)

Underviser og rettleier masterstudentar på masterprogramma MACREL-NO01 og NO02, og GLU-masteremna MGB/UNO502, MGB/UNO503, MGB/UNO550. Underviser på masterprogramma MACREL-L02 og MACREL-VITMET

Leier forskargruppa Oracy in teacher Education, (ORITE)

Underviser i

Munnleg kommunikasjon, dialogisk undervisning, retorisk teori, topologi, argumentasjon, diskursanalyse, hermeneutikk, akademisk skriving, vitskapsteori og metode.

Forskar på

Dialogisk undervisning, læringssamtalen.

Forskingsprosjekt: 

1 Leier og forskar i prosjektet SciTalk (Natural Science talk in Teacher Educations), 2018-2021.  Erasmus+. Om opplæring i dialogisk undervisning i barnehagelærrarutdanninga, med vekt på naturfag og samtaledidaktikk.

2 Forskar i prosjektet ReTPro (Rehearsing Teaching Professionally), 2021-2024. Norsk forskingsråd/DIKU. ReTPro er ei ny praksisnær metodisk tilnærming (øvingsrommetodikk) i grunnskuløelærarutdanninga som prøver ut arbeidsformene dialogisk undervisning og pedagogisk drama i faga engelsk og matematikk, og knyter det til satsingsområda kritisk tenking og demokratisk medborgarskap i Kunnskapsløftet 2020.

Forskargrupper

Oracy in Teacher Education, (ORITE), leiar.