Professor

Lykke Harmony Alara Guanio-Uluru

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg forsker på og underviser i barne- og ungdomslitteratur, digital estetikk, økokritikk og bærekraft, samt på litteraturdidaktikk og leseforståelse.   

Jeg er særlig interessert i litteraturens samfunnsrolle, og min forskning dreier seg i hovedsak om å undersøke forholdet mellom litteratur, etikk og estetikk i populærkulturelle tekster som leses og brukes av mange, med vekt på fantasy, transmediale tekster og dataspill.

Siste bok: Plants in Children’s and Young Adult Literature - 1st Edition - Mela (routledge.com).

Vil du arbeide med bærekraft i litteraturundervisningen? Da kan du for eksempel bruke økokritiske litteratursirkler: https://www.sciendo.com/article/10.2478/dcse-2019-0002.

Eller du kan arbeide med å analysere hvordan planter er fremstilt i tekster for barn og unge, ved hjelp av denne analytiske figuren: https://rdcu.be/cCbgQ

Roller og verv:

Leder (fra august 2021) for forskergruppen NaChiLitCul, en tverrfaglig, internasjonal forskergruppe som undersøker representasjoner av natur i barne- og ungdomslitteratur og -kultur. Se vår blogg: http://blogg.hvl.no/nachilit/

Se også forskergruppens antologi: Ecocritical Perspectives on Children’s Texts and Cultures: Nordic Dialogues (2018), Palgrave Macmillan.

Forskningsprosjekter med eksterne partnere:

2020-2022: “Barnelitterære dannelsesprosesser”, Norsk barnebokinstitutt, se: https://barnebokinstituttet.no/forskning/forskningsprosjekter/barnelitteraere-dannelsesprosesser/

2019-2021: “Plants in Children's and YA Literature”. Med Melanie Duckworth, Høgskolen i Østfold. Har resultert i en internasjonal antologi, se “siste bok” over.  

2019-2021: Dataspill som estetisk praksis, finansiert gjennom Kulturrådets satsning Digital kultur, estetiske praksiser. Se: https://www.kulturradet.no/fou/vis-artikkel/-/ni-nye-forskningsprosjekter-om-kunst-og-kultur-i-en-digital-tid.

2016-2018: “Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse”, Norsk barnebokinstitutt.

Underviser i

 • Barne- og ungdomslitteratur, økokritikk, dataspill og digital estetikk, litteratursirkler

Underviser på PhD-programmet Studium av danning og didaktiske praksiser, HVL, emne 901: Bildung and didactical practices, emne 904: Kunstfagdidaktikk og emne 912: Økokritikk og didaktiske praksiser, og veileder PhD-kandidater tilknyttet forskningsgruppen NaChiLitCul. Emneansvarlig for Phd912: Økokritikk og didaktiske praksiser.

Underviser og veileder masterstudenter på masterprogrammet i barne-og ungdomslitteratur og på GLU-masteremnene MGUNO501, MGBNO503, MGB/UNO550. 

Forskar på

 • Plantestudier, klimafiksjon, økokritikk, dataspill, posthumanisme, narrativ teori, filosofi og litteratur, populærkulturelle "mega-tekster", fantasy, film, spillteori, litteraturformidling, litteratursirkler.

Utvalde publikasjonar

 • Analysing Plant Representation in Children’s Literature: The Phyto-Analysis Map

  Guanio-Uluru, Lykke (2021)
 • The Fantasy of Wilderness: Reconfiguring Heroism in the Anthropocene, Facing the Age of Ecocentrism

  Guanio-Uluru, Lykke (2021)
 • Vegetable Violence: The Agency, Personhood and Rhetorical Role of Vegetables in Andy Griffiths and Terry Denton’s The 52-Storey Treehouse

  Guanio-Uluru, Lykke (2021)
 • Introduction: Plants in Children's and Young Adult Literature

  Guanio-Uluru, Lykke, Duckworth, Melanie (2021)
 • Plants in Children’s and Young Adult Literature

  Duckworth, Melanie, Guanio-Uluru, Lykke (2021)