Arbeids- og kompetanseområde

MGBNO401 Norsk 2, emne 2 - Språk, kultur og litteratur 2, MGBNO501 Litteratur og litteraturdidaktikk, studentutveksling (særlig knyttet til prosjektet Green Dialogues)

Underviser i
  • Barne- og ungdomslitteratur
  • Litteraturteori og litteraturdidaktikk
Forskar på
  • Norskfaget og bærekraftig utvikling
  • Natur i barne- og ungdomslitteraturen
  • Sakprosa for barn og unge
  • Barnelitteratur, barns rettigheter og barns aktørskap
  • Maur i barnelitteraturen
  • Kart i barnelitteraturen
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar