Arbeids- og kompetanseområde

MGBNO401 Norsk 2, emne 2 - Språk, kultur og litteratur 2, MGBNO501 Litteratur og litteraturdidaktikk, Master i barne- og ungdomslitteratur

Underviser i

  • Barne- og ungdomslitteratur

Forskar på

  • Norskfaget og bærekraftig utvikling. Natur i barne- og ungdomslitteraturen. Sakprosa for barn og unge. Maur i barnelitteraturen. Kart i barnelitteraturen.

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar