Arbeids- og kompetanseområde

Jeg har særlig interesse for politiske prosesser i litteratur, kultur og interkulturell kommunikasjon, mennesket og dets omgivelser i litteratur, critical literacy/kritisk leseferdighet som frigjøring. Barne- og ungdomslitteratur, utopisk og dystopisk litteratur, litteratur som danning er også sentrale tema.

Underviser i

  • Litteratur, samfunn og didaktikk, på videreutdanning og for heltidsstudenter.

Forskar på

  • Litteratur og danning
  • Økokritikk
  • Utopisk og dystopisk barne- og ungdomslitteratur

Forskargrupper