Litteraturdidaktikk

Forskningsfeltet litteraturdidaktikk er bestemt av det kunstteoretiske faget litteraturvitenskap på den ene siden og den praktisk-teoretiske norskfagsdidaktikken på den andre, og opererer i skjæringspunktet mellom disse.

Litteraturdidaktisk forskning er opptatt av litteraturundervisningens hva, hvorfor og hvordan. Dets objekter er på den ene siden litterære artefakter, vidt forstått, og inkluderer så vel skrevet som talt litteratur, samt litteratur som tar i bruk andre semiotiske ressurser i kombinasjon med verbalspråk (multimodale tekster). Det inkluderer kulturens oppvurderte litterære former, både fiksjonstekster og saksorienterte tekster, men også tekster som er skrevet med et mer formelt eller praktisk formål. På den andre siden forsker litteraturdidaktikken også på materiale som er knyttet til elevene eller studentenes arbeid med disse litterære artefakter.

Forskergruppen forsker på litteratur og litteraturundervisning i skolen. Noen sentrale forskningsspørsmål er:

 • Hva setter rammene for litteraturundervisningen (styringsdokument og læremidler)?
 • Litteraturens plass i basisfaget, vitenskapsfaget, lærerutdanningsfaget og skolefaget
 • Hva slags litteratur skal det undervises i?
 • Hvorfor skal det undervises i litteratur?
 • Hva er litterær danning?
 • Hvordan kan litteratur og litteraturstudier bidra til danning?
 • Hva fremmer leseforståelse, litterær kompetanse og leselyst?
 • På hvilke måter undervises det i litteratur?
 • Hva er forholdet mellom utdanning og undervisning i litteratur?
 • Hva er litteraturformidling?
 • Hvordan tilpasse litteraturundervisningen til ulike alderstrinn?
 • Hvilken rolle spiller litteraturen og hva er litteraturfagets status i skolen?
 • Trenger skjønnlitteraturen et forsvar?

Tilknyttede prosjekter

Les også om forskningsgruppen i Cristin