Førsteamanuensis

Inga Henriette Undheim

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg driver med nordisk litteratur og underviser i norsk på grunnskolelærerutdanningen.

Som forsker er jeg særlig opptatt av litteratur som som gjennom historien har utfordret, og fortsatt utfordrer etablerte konvensjoner.

Underviser i

  • MGUNO301 Norsk på ungdomssteget 1: Historisk perspektiv
  • MGUNO401 Norsk på ungdomssteget 2: Språkmangfald og tekstmangfald
  • NOB801 Norsk i begynnaropplæringa
  • NOB802 Norsk på mellomsteget
  • MGBNO101 Begynneropplæringa

Forskar på

  • Narratologi
  • Tidligmoderne litteratur
  • Norsk litteraturhistorie
  • Sjanger

Forskargrupper