Førsteamanuensis

Inga Henriette Undheim

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg driver med nordisk litteratur og underviser i norsk på grunnskolelærerutdanningen.

Som forsker er jeg særlig opptatt av litteratur som som gjennom historien har utfordret, og fortsatt utfordrer etablerte konvensjoner.

Underviser i

  • MGUNO301 Norsk på ungdomssteget 1: Historisk perspektiv
  • MGUNO401 Norsk på ungdomssteget 2: Språkmangfald og tekstmangfald
  • MGBNO101 Begynneropplæringa

Forskar på

  • Norsk litteraturhistorie
  • Tidligmoderne litteratur
  • Ungdom i nordisk litteratur
  • Samisk litteratur
  • Narratologi
  • Sjanger

Forskargrupper