Arbeids- og kompetanseområde

Mine fagfelt er litteraturdidaktikk, barne- og ungdomslitteratur og  lese- og skrivekunnskap.

Jeg underviser i grunnskolelærerutdanningen, både på grunn- og masternivå. 

 Mine siste publikasjoner handler om hvordan barn leser kritisk og samtaler om barneromanen Buffy By, samt om hva det er barn synes er morsomt når de leser. Jeg vil også trekke frem Ord og begreper i klasserommet (Fagbokforlaget 2020) og Ordriket, et læreverk i norsk for 1.-7. trinn.  

Pågående forskningsprosjekter er Green dialogues, samt at jeg arbeider med en lærebok om praktisk litteraturdidaktikk. 

Aktuelle emner:  barne- og ungdomslitteratur, bildebøker, danning, lesekompetanse, lesing, litteraturundervisning, norskdidaktikk, læremidler i norsk, begynneropplæring, skriving, lese- og skriveundervisning.

I 2023 ble jeg merittert underviser. 

Underviser i
  • Barne- og ungdomslitteratur
  • Lese- og skrivekunnskap
  • Masterveiledning
Forskar på
  • Jeg er opptatt av klasseromsnær, profesjonsrettet forskning, og forsker på litteratursamtalen og estetiske arbeidsprosesser i klasserommet.  
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar