Arbeids- og kompetanseområde

Mine fagfelt er først og fremst litteraturdidaktikk, barne- og ungdomslitteratur og  lese- og skrivekunnskap.

Jeg underviser i grunnskolelærerutdanningen, både på grunn- og masternivå. 

 Jeg er hovedforfatter av norskverket Ordriket (Fagbokforlaget, norskverk for 1.-7. trinn). Andre nylige publikasjoner er Ord og begreper i klasserommet (Fagbokforlaget 2020) samt ulike artikler om litteratursamtalen, barns forståelse for fiksjon, livsmestring og lese- og skriveopplæring. Se utvalgte artikler under.  

Pågående forskningsprosjekter er Humor i barnelitteraturen og samlingsstunden. 

Aktuelle emner: abc-bøker, barne- og ungdomslitteratur, bildebøker, danning, lesekompetanse, lesing, litteraturundervisning, norskdidaktikk, læremidler i norsk, begynneropplæring, skriving, vurdering for læring, lese- og skriveundervisning.

Underviser i

 • Barne- og ungdomslitteratur
 • Lese- og skrivekunnskap
 • Masterveiledning

Forskar på

 • Jeg er opptatt av klasseromsnær, profesjonsrettet forskning, og pågående forskning er humor i barnelitteraturen og samlingsstunden.

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • "Kjenner du noen superhelter, må du gjerne varsle dem!" Å erfare det uforklarlige i dialog med andre

  Ulland, Gro (2020)
 • Ord og begreper i klasserommet

  Ulland, Gro, Jensen, Renate (2020)
 • Litteratur i begynneropplæringen

  Ulland, Gro (2018)
 • Skrivestrategiar i skriveopplæringa

  Ulland, Gro (2018)
 • Språk teller. Om hvordan elever løser, tenker rundt og skriver om et regnestykke

  Ulland, Gro, Røskeland, Marianne, Herheim, Rune (2018)