Arbeids- og kompetanseområde

Mine fagfelt er først og fremst lese- og skrivekunnskap, dernest barne- og ungdomslitteratur, resepsjonsstudier og den litterære samtalen. Jeg underviser i lese- og skrivekunnskap og i litteratur. Jeg har også veiledet lærere i skriving og lesing gjennom ungdomstrinnssatsingen (2013-2017).
Jeg er hovedforfatter av norskverket Ordriket (Fagbokforlaget, norskverk for 1.-7. trinn). Pågående forskning er "matematikk og lyrikk", "Å skrive i KRLE-faget", "elevers dybdeforståelse og ordforråd" og "vandring mellom virkelighet og fiksjon".
Aktuelle emner:
abc-bøker, barne- og ungdomslitteratur, bildebøker, danning, lesekompetanse, lesing, litteraturundervisning, norskdidaktikk, læremidler i norsk, begynneropplæring, skriving, vurdering for læring, lese- og skriveundervisning.

Underviser i

 • Barne- og ungdomslitteratur
 • Lese- og skrivekunnskap
 • Masterveiledning

Forskar på

 • Pågående forskning er matematikk og lyrikk, elevers dybdeforståelse og ordforråd, å skrive i KRLE, litteratursamtalen

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Litteratur i begynneropplæringen

  Ulland, Gro (2018)
 • Skrivestrategiar i skriveopplæringa

  Ulland, Gro (2018)
 • Språk teller. Om hvordan elever løser, tenker rundt og skriver om et regnestykke

  Ulland, Gro, Røskeland, Marianne, Herheim, Rune (2018)
 • Litteratursamtalens danningspotensial

  Ulland, Gro (2016)
 • Den andre lese- og skriveopplæringa: lesing

  Palm, Kirsten, Ulland, Gro, Andreassen, Ulf Rune (2014)