Selected publications

 • Ordriket i bruk

  Ulland, Gro, Bjerke, Christian Bjørn (2024)
 • "Det var litt morsomt". Ei klasseromsundersøking av humor i Buffy By er inspirert

  Mathisen, Ingrid Nestås, Ulland, Gro (2024)
 • Eco-Critical thinking and dialogue in and about Norwegian picturebook Verden sa ja (2018, The world said yes) by Kaia Dahle Nyhus ​

  Stengrundet, Elin, Ulland, Gro, Goga, Nina (2023)
 • Ordriket Lærerveiledning 7

  Ulland, Gro, Bjerke, Christian Bjørn, Hagen, Marit Midbøe, Emilsen, Linda Evenstad (2023)
 • Litteratur i norskfaget på barnetrinnet

  Ulland, Gro (2023)