Selected publications

 • Litteratur i begynneropplæringen

  Ulland, Gro (2018)
 • Skrivestrategiar i skriveopplæringa

  Ulland, Gro (2018)
 • Språk teller. Om hvordan elever løser, tenker rundt og skriver om et regnestykke

  Ulland, Gro, Røskeland, Marianne, Herheim, Rune (2018)
 • Litteratursamtalens danningspotensial

  Ulland, Gro (2016)
 • Den andre lese- og skriveopplæringa: lesing

  Palm, Kirsten, Ulland, Gro, Andreassen, Ulf Rune (2014)