Førsteamanuensis

Ingrid Nestås Mathisen

Ingrid Nestås Mathisen
Epost: Send epost
Bergen
FABRIKKGT, R232-04

Underviser i

  • Litteraturemner i grunnskulelærarutdanninga.

Forskar på

  • Klasse, arbeid og sosial ulikskap
  • Kjønn og kropp
  • Narratologi
  • Litteraturdidaktiske spørsmål
  • Barne- og ungdomslitteratur

Forskargrupper