Førsteamanuensis

Per Arne Michelsen

Arbeids- og kompetanseområde

- norsk litteraturvitenskap - litteraturdidaktikk - retorikk - hermeneutikk

Er førsteamanuensis II i nordisk fagdidaktikk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB for perioden 01.07.2020 til og med 31.07.2022.

Underviser i

  • Litterære emner

Forskar på

  • norsk litteratur
  • littertaturdidaktikk

Forskargrupper