Førsteamanuensis

Per Arne Michelsen

Arbeids- og kompetanseområde

- norsk litteraturvitenskap - litteraturdidaktikk - retorikk - hermeneutikk

Er førsteamanuensis II i nordisk fagdidaktikk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB for perioden 01.07.2020 til og med 31.07.2024.

Underviser i
  • Litterære emner
Forskar på
  • norsk litteratur
  • littertaturdidaktikk
  • humor i litteraturen
  • retorikk
  • hermeneutikk
  • teksters historisitet
Forskargrupper