Arbeids- og kompetanseområde

Barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen.

Underviser i

Barne- og ungdomslitteratur

Forskar på

Barne- og ungdomslitteratur

Forskargrupper

Litteraturdidaktikk