Professor

Marit Rong

Arbeids- og kompetanseområde

Forskningsprogramleder "Språk, kommunikasjon og læring", FLKI. Teologiske fagdisipliner, Ritualteori og religiøs praksis, Språkteori, Kjønnsteori. Dr.phd v/UiB: Avhandling: Det liturgiske møte. Språk og gudsmetaforer i Den norske kirkes høymesse cand. theol, pedagogikk, ledelsesfag.

Underviser i
 • RLE - kristendommens disipliner og etikk RLE - fordypningsenhet i Kristendom og kultur
Forskar på
 • gudsbilde, riter og rituell praksis, feministteologi, metaforteori - det kristne språket, kirkens og skolens opplæringsplaner i religion, kristen kultur
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Questioning the Ecumenism of the Church of Norway's Baptismal Liturgy

  (2015)
 • Salmer i kirke og skole

  (2015)
 • Med sang! Perspektiver på norske skolesangbøker etter 1814

  Bjørnstad, Fred Ola, Olsen, Eiliv, Rong, Marit (2014)
 • Liturgisk språk i skjæringsfeltet mellom skjønnhet og tilbedelse

  (2013)
 • Det liturgiske møte : språk og gudsmetaforer i Den norske kirkes høymesse

  (2009)