Professor

Marit Rong

Arbeids- og kompetanseområde

Forskningsprogramleder "Språk, kommunikasjon og læring", FLKI. Teologiske fagdisipliner, Ritualteori og religiøs praksis, Språkteori, Kjønnsteori. Dr.phd v/UiB: Avhandling: Det liturgiske møte. Språk og gudsmetaforer i Den norske kirkes høymesse cand. theol, pedagogikk, ledelsesfag.

Underviser i
 • RLE - kristendommens disipliner og etikk RLE - fordypningsenhet i Kristendom og kultur
Forskar på
 • gudsbilde, riter og rituell praksis, feministteologi, metaforteori - det kristne språket, kirkens og skolens opplæringsplaner i religion, kristen kultur
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Himmelfortellinger i barnelitteratur. Hvordan fremstilles Gud i møte med døden?

  Rong, Marit (2020)
 • Dei får tolv millionar tilå løfta nynorskprosjektet

  Vangsnes, Øystein A, Bjørhusdal, Eli, Røyneland, Unn, Söderlund, Göran, Lundquist, Bjørn, Rong, Marit (2020)
 • How is God portrayed in encounters with death? Narratives about Heaven in Childrens's Literature

  Rong, Marit (2020)
 • Confirmation as culture or faith

  Rong, Marit (2020)
 • En liminal danningsreise? Studenters refleksjoner omkring en pilegrimsvandring

  Sæle, Ove Olsen, Langøy, Amund, Rong, Marit (2018)