Professor

Marit Rong

Selected publications

 • Questioning the Ecumenism of the Church of Norway's Baptismal Liturgy

  (2015)
 • Salmer i kirke og skole

  (2015)
 • Med sang! Perspektiver på norske skolesangbøker etter 1814

  Bjørnstad, Fred Ola, Olsen, Eiliv, Rong, Marit (2014)
 • Liturgisk språk i skjæringsfeltet mellom skjønnhet og tilbedelse

  (2013)
 • Det liturgiske møte : språk og gudsmetaforer i Den norske kirkes høymesse

  (2009)