Produksjon av regnefortellinger for å fremme matematisk forståelse

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking

Prosjektperiode

April 2017 - Desember 2023

Prosjektsamandrag

Mitt forskningsfokus vil være å se på matematikk i begynneropplæringen, med særlig fokus på hvordan barns egen produksjon av regnefortellinger kan brukes for å fremme matematisk forståelse. Her vil regnefortelling være en måte å la barn få sette ord på sin forståelse av ulike matematiske uttrykk. Dette kan være særlig viktig for flerspråklige og de som strever med matematikkmestring. Lærerstudenter i praksis vil bli utfordret til å se på flerspråklige elevers produksjon av regnefortellinger for å fremme matematisk forståelse.