Underviser i

 • Barns språkutvikling
 • Språkhistorie
 • Metode
 • Språkleg variasjon og språkleg mangfald
 • Grammatikk og grammatikkdidaktikk

Forskar på

 • Norrøn filologi
 • Barnespråk
 • Tekstforsking
 • Omsetjing
 • Grammatikk og grammatikkdidaktikk
 • Mellomalderlitteratur
 • Fransk
 • Nordisk språkvitskap

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Innleiing

  Budal, Ingvil Brugger (2021)
 • Korleis kan me gje nynorskelevane gode vokstervilkår slik at dei vert trygge språkbrukarar?

  Budal, Ingvil Brugger (2021)
 • Norrønt

  Budal, Ingvil Brugger (2021)
 • The Unbearable Stench of Tristram: Female Healers, Injuries, Remedies, and Medical Techniques

  Budal, Ingvil Brugger (2021)
 • Kan ein gløyma sitt eige språk?

  Budal, Ingvil Brugger, Stjernholm, Karine, Thorvaldsen, Bernt Ø (2021)
 • Vis alle