Underviser i
 • Barns språkutvikling
 • Språkhistorie
 • Metode
 • Språkleg variasjon og språkleg mangfald
 • Grammatikk og grammatikkdidaktikk
Forskar på
 • Norrøn filologi
 • Barnespråk
 • Tekstforsking
 • Omsetjing
 • Grammatikk og grammatikkdidaktikk
 • Mellomalderlitteratur
 • Fransk
 • Nordisk språkvitskap
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Cloaks and Buttons. Feasts as scenes of exposure of female frivolity

  (2022)
 • Det litterære miljøet på Holmen i mellomalderen

  (2022)
 • Food and Feast in the Arthurian World

  (2022)
 • Omsetjingar og innslag av andre språk som del av norsk språkhistorie

  (2022)
 • Ser du språket i byen?

  Budal, Ingvil Brugger, Bukve, Trude (2022)
 • Vis alle