Underviser i
 • Barns språkutvikling
 • Språkhistorie
 • Metode
 • Språkleg variasjon og språkleg mangfald
 • Grammatikk og grammatikkdidaktikk
Forskar på
 • Norrøn filologi
 • Barnespråk
 • Tekstforsking
 • Omsetjing
 • Grammatikk og grammatikkdidaktikk
 • Mellomalderlitteratur
 • Fransk
 • Nordisk språkvitskap
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Det litterære miljøet på Holmen i mellomalderen

  (2023)
 • Gløym ikkje ditt eige tungemål. Om språk, tid, stad og samfunn

  (2023)
 • Skriftsystem

  (2023)
 • Språkspor. Lingvistiske landskap eller lingvistiske palimpsestar

  (2023)
 • Boklansering av Språkspor

  Budal, Ingvil Brugger, Bukve, Trude (2023)
Vis alle