Underviser i

 • Barns språkutvikling
 • Språkhistorie
 • Metode
 • Språkleg variasjon og språkleg mangfald
 • Grammatikk og grammatikkdidaktikk

Forskar på

 • Norrøn filologi
 • Barnespråk
 • Tekstforsking
 • Omsetjing
 • Grammatikk og grammatikkdidaktikk
 • Mellomalderlitteratur
 • Fransk
 • Nordisk språkvitskap

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Cloaks and Buttons. Feasts as scenes of exposure of female frivolity

  Budal, Ingvil Brugger (2022)
 • Det litterære miljøet på Holmen i mellomalderen

  Budal, Ingvil Brugger (2022)
 • Food and Feast in the Arthurian World

  Budal, Ingvil Brugger (2022)
 • Ein kalkun på ville vegar

  Budal, Ingvil Brugger, Sjo, Klara (2022)
 • Språkspor

  Bukve, Trude, Budal, Ingvil Brugger (2022)