Underviser i
 • Barns språkutvikling
 • Språkhistorie
 • Metode
 • Språkleg variasjon og språkleg mangfald
 • Grammatikk og grammatikkdidaktikk
Forskar på
 • Norrøn filologi
 • Barnespråk
 • Tekstforsking
 • Omsetjing
 • Grammatikk og grammatikkdidaktikk
 • Mellomalderlitteratur
 • Fransk
 • Nordisk språkvitskap
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Lingvistiske landskap i Fredrikstad og Bergen. Ei assosiativ og didaktisk tilnærming.

  Budal, Ingvil Brugger, Stjernholm, Karine (2024)
 • Språkspor. Lingvistiske landskap eller lingvistiske palimpsestar

  Budal, Ingvil Brugger (2023)
 • Det litterære miljøet på Holmen i mellomalderen

  Budal, Ingvil Brugger (2023)
 • Boklansering av Språkspor

  Budal, Ingvil Brugger, Bukve, Trude (2023)
 • Språkspor, staden og språklæraren

  Bukve, Trude, Budal, Ingvil Brugger (2023)
Vis alle