Publications

 • Cloaks and Buttons. Feasts as scenes of exposure of female frivolity

  (2022)
 • Det litterære miljøet på Holmen i mellomalderen

  (2022)
 • Food and Feast in the Arthurian World

  (2022)
 • Omsetjingar og innslag av andre språk som del av norsk språkhistorie

  (2022)
 • Ser du språket i byen?

  Budal, Ingvil Brugger, Bukve, Trude (2022)
 • Show all