Underviser i
 • Barns språkutvikling
 • Språkhistorie
 • Metode
 • Språkleg variasjon og språkleg mangfald
 • Grammatikk og grammatikkdidaktikk
Forskar på
 • Norrøn filologi
 • Barnespråk
 • Tekstforsking
 • Omsetjing
 • Grammatikk og grammatikkdidaktikk
 • Mellomalderlitteratur
 • Fransk
 • Nordisk språkvitskap
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Lingvistiske landskap i Fredrikstad og Bergen. Ei assosiativ og didaktisk tilnærming.

  Budal, Ingvil Brugger, Stjernholm, Karine (2024)
 • Det litterære miljøet på Holmen i mellomalderen

  (2023)
 • Gløym ikkje ditt eige tungemål. Om språk, tid, stad og samfunn

  (2023)
 • Skriftsystem

  (2023)
 • Språkspor. Lingvistiske landskap eller lingvistiske palimpsestar

  (2023)
 • Boklansering av Språkspor

  Budal, Ingvil Brugger, Bukve, Trude (2023)
 • Nasjonale minoritetsspråk

  Budal, Ingvil Brugger, Vangsnes, Øystein Alexander (2023)
 • Språkspor, staden og språklæraren

  Bukve, Trude, Budal, Ingvil Brugger (2023)
 • Språkspor - Språk, stad og didaktikk

  Bukve, Trude, Budal, Ingvil Brugger, Mascetti, Samuele (2023)
 • Personnamn og stadnamn

  Mascetti, Samuele, Budal, Ingvil Brugger (2023)
 • Lingvistiske landskap

  Stjernholm, Karine, Budal, Ingvil Brugger (2023)
 • Cloaks and Buttons. Feasts as scenes of exposure of female frivolity

  (2022)
 • Det litterære miljøet på Holmen i mellomalderen

  (2022)
 • Food and Feast in the Arthurian World

  (2022)
 • Omsetjingar og innslag av andre språk som del av norsk språkhistorie

  (2022)
 • Ser du språket i byen?

  Budal, Ingvil Brugger, Bukve, Trude (2022)
 • Ein kalkun på ville vegar

  Budal, Ingvil Brugger, Sjo, Klara (2022)
 • Språkspor

  Bukve, Trude, Budal, Ingvil Brugger (2022)
 • Språkspor i byen. Formidling av språk og stad som immateriell kulturarv

  Bukve, Trude, Budal, Ingvil Brugger, Mascetti, Samuele (2022)
 • Språkspor i by og land

  Bukve, Trude, Mascetti, Samuele, Budal, Ingvil Brugger (2022)
 • Å padle i sirup og kjempe mot vindmøller: Fire lærarutdannarar om nynorsk i lærarutdanningane

  Jegteberg, Ida Marie, Budal, Ingvil Brugger (2022)
 • Fransk hofflitteratur i Bergen i middelalderen

  (2021)
 • Handbok i grammatikk

  (2021)
 • Hemmeleg skrift og runer

  (2021)
 • Innleiing

  (2021)
 • Korleis kan me gje nynorskelevane gode vokstervilkår slik at dei vert trygge språkbrukarar?

  (2021)
 • La transformation du loup-garou de Bisclavret. Un nez perdu et des erreurs de scribe.

  (2021)
 • Namna mine

  (2021)
 • Norrønt

  (2021)
 • Norsk nok? Ordreiser

  (2021)
 • Norsk skrift og morfologi - revisjonsprosjektet

  (2021)
 • The Unbearable Stench of Tristram: Female Healers, Injuries, Remedies, and Medical Techniques

  (2021)
 • Words, Wisdom, and Whetting. Intelligence and bynames in Brennu-Njáls saga

  (2021)
 • Digitale fotspor inn i språket. Språk og stadnamn i lokalmiljøet som utgangspunkt for læring om språkleg variasjon og mangfald.

  Budal, Ingvil Brugger, Bukve, Trude, Mascetti, Samuele (2021)
 • The City as a Linguistic Landscape

  Budal, Ingvil Brugger, Bukve, Trude, Mascetti, Samuele (2021)
 • Kan ein gløyma sitt eige språk?

  Budal, Ingvil Brugger, Stjernholm, Karine, Thorvaldsen, Bernt Ø (2021)
 • Webinar om norsk språkhistorie

  Budal, Ingvil Brugger, Stjernholm, Karine, Thorvaldsen, Bernt Ø (2021)
 • Le fait poétique à l'épreuve de la traduction. L'exemple des sagas de chevaliers.

  Budal, Ingvil Brugger, Tétrel, Hélène, Magnúsdottir, Ásdís Rósa (2021)
 • Von om betre tider? Ei gransking av grunnskulelærarutdanningane si sikring av nynorskkompetansen til studentane på retninga 5–10 utan norsk i fagkrinsen.

  Jegteberg, Ida Marie, Budal, Ingvil Brugger (2021)
 • 101 grep om grammatikk - om språket som system og språket i bruk

  Kverndokken, Kåre, Bakke, Jannike Ohrem, Budal, Ingvil Brugger (2021)
 • Norsk språkhistorie for lærarar

  Stjernholm, Karine, Thorvaldsen, Bernt Ø, Budal, Ingvil Brugger (2021)
 • Det kom et skip til Bjørgvin

  (2020)
 • Mellom eldre og nyare språkhistorie: studiar av mellomalderballadar

  (2020)
 • Mykje har endra seg sidan "Jonas" kom ut

  (2020)
 • Rett skytset mot læreplanane, ikkje mot norsklærarane

  (2020)
 • Språk i skolen. Grammatikk. Retorikk.Didaktikk.

  (2020)
 • Sutlaus skrivebordsott

  (2020)
 • Til studentane

  (2020)
 • Å baka stumpane heile. Medisinsk behandling i fornaldersogene

  (2020)
 • Språkopplæring og språkforvaltning i norsk lærarutdanning

  Bjørhusdal, Eli, Budal, Ingvil Brugger (2019)
 • Best practices. Teaching and supervision. Round Table.

  (2019)
 • Blood flying and brains falling like rain’: Chivalric Conflict Gone Norse

  (2019)
 • Hey ho, let's go! T(h)orn between Academic Identity and Reality.

  (2019)
 • Jødar og muslimar i norrøn litteratur

  (2019)
 • Les relations littéraires franco-scandinaves au Moyen Âge. Les sagas de chevalier, témoins de littérature française perdue

  (2019)
 • Travle arbeidsreiser, ei ordreise og merkeleg nok litt tortur

  (2019)
 • Språkopplæring og språkforvaltning i norsk lærarutdanning

  Budal, Ingvil Brugger, Bjørhusdal, Eli, Myklebust, Hege (2019)
 • 1. Språkleg variasjon og stadnamn som pedagogisk ressurs i barnehagen. 2. Høgtlesing og nynorsk i barnehagen

  (2018)
 • A Translation and Its Continuation. The Use of the Present Participle in Elíss saga ok Rósamundar

  (2018)
 • Attmed

  (2018)
 • Eg elskar ordbøker. Ordbøkene i Språksamlingane ved UiB.

  (2018)
 • Fagdommer, Forsker Grand Prix, Bergen 2018

  (2018)
 • Fagdommer. Forsker Grand Prix Bergen 2018

  (2018)
 • Franske og falske vener i fagspråket

  (2018)
 • Franske soger?

  (2018)
 • Konungs skuggjá - oeuvre, manuscrits et traduction

  (2018)
 • Kven er opphavet til det uventa? Om ordreiser, fantestrekar, skøyarar og rakkarungar.

  (2018)
 • La Norvège au 13e siècle. La formation d'un état - et sa littérature

  (2018)
 • Langues et identités régionales en Norvège: l’exemple du néo-norvégien, bokmål, sami et kvène

  (2018)
 • Les possibilités de translanguaging en FLS.

  (2018)
 • Morfologi

  (2018)
 • Mothers as Instigators in Samsons saga fagra

  (2018)
 • Nedtur for norskfaget

  (2018)
 • Om køller, kjelder og innvandring

  (2018)
 • Om ordreiser

  (2018)
 • Om å seia meir enn ein trur

  (2018)
 • Ord om ord: Eg har mange favorittord.

  (2018)
 • Registeret i Gulatingslovi og ord eg gjerne skulle sett hadde kome i bruk igjen

  (2018)
 • Review of Marianne Kalinke: Stories Set Forth With Fair Words

  (2018)
 • Småprat om språk. Ordreiser

  (2018)
 • Språk i skolen. Grammatikk, retorikk, didaktikk.

  (2018)
 • Språkleg frelse

  (2018)
 • Språksamlingane ved UiB: Introduksjon til MENOTA

  (2018)
 • Stadnamn som ressurs i språkarbeid med dei minste

  (2018)
 • Stillaste staden

  (2018)
 • Strengleikar: Genesis, Manuscripts, translation, and transmission

  (2018)
 • Tekststruktur og tekstsamanheng

  (2018)
 • Ustadige kvinner og lystne menn

  (2018)
 • Å formidla forsking til folk flest – ut frå allitterasjonar

  (2018)
 • Den fyrste songen (intervjua av Kjartan Helleve)

  Budal, Ingvil Brugger, Bjørhusdal, Eli (2018)
 • Nynorsk med dei minste

  Bjørhusdal, Eli, Budal, Ingvil Brugger (2017)
 • Språk og nynorsk - kva er planen? Ein analyse av årsplanar i barnehagar på Vestlandet

  Bjørhusdal, Eli, Budal, Ingvil Brugger (2017)
 • Bokpresentasjon, Nynorsk med dei minste (red. Bjørhusdal og Budal, Samlaget 2017)

  (2017)
 • Dronningar blant riddarar

  (2017)
 • Fagdommer, Forsker Grand Prix, Bergen 2017

  (2017)
 • Forsker Grand Prix, delfinale Bergen 2017. Fagdommer.

  (2017)
 • Fugleungar og stadnamn

  (2017)
 • Kva ordklasse høyrer emojiar til i? Og kva med "lol"?

  (2017)
 • Kven er opphavet til det uventa? Om ordreiser, fantestrekar, skøyarar og rakkarungar.

  (2017)
 • Langues, variation et identité. Quelques perspectives et pistes de reflexion

  (2017)
 • "Nynorsk med dei minste" er ei storhending. Intervju ved Svein Olav Langåker

  (2017)
 • Nynorsk med dei minste. Kva, kvifor og korleis?

  (2017)
 • Nynorsk med dei minste. Om språkkvardagen til små born

  (2017)
 • Ordklassar og gamle damer

  (2017)
 • Talemål og lokale namn som språkdidaktisk arbeid med dei minste

  (2017)
 • Talemål og lokale namn som språkdidaktisk arbeid med dei minste. Ein kime til vidare arbeid.

  (2017)
 • Tek til orde for tidleg nynorskstimulering

  (2017)
 • The Bookish Riddarasögur: Writing Romance in Late Medieval Iceland by Geraldine Barnes. Review by: Ingvil Brügger Budal

  (2017)
 • Om Nynorsk med dei minste

  Budal, Ingvil Brugger, Bjørhusdal, Eli (2017)
 • Forsking og formidling

  (2016)
 • French Feelings – the Norse way. Emotions in the translated riddarasögur / Des émotions françaises à la norroise

  (2016)
 • Nynorsk med dei minste

  (2016)
 • Nynorsk med dei minste

  (2016)
 • Språkmøte

  (2016)
 • The unbearable stench of Tristan. Norse translations of Arthurian injuries, doctors, remedies and Medical techniques

  (2016)
 • Vi treng eit uavhengig mobbeutval

  (2016)
 • Språket – er det så nøye då? (kronikk)

  Prestegård, Øygunn Skodvin, Bjørhusdal, Eli, Budal, Ingvil Brugger, Myklebust, Hege (2016)
 • Lesing og skriving i middelalderens Bergen

  Zilmer, Kristel, Budal, Ingvil Brugger (2016)
 • Reading and Writing in Medieval Bergen

  Zilmer, Kristel, Budal, Ingvil Brugger (2016)
 • Elíss saga ok Rósamundar

  (2015)
 • Format, kjelder og litteraturliste

  (2015)
 • Formulaic Violence of a Poor Quality? The Case of Elis saga ok Rósamundu and Elie de Saint Gille

  (2015)
 • Medieval Queens in Translation

  (2015)
 • Morfologi

  (2015)
 • Tekststruktur og tekstsamanheng

  (2015)
 • Verdiaukande haldningsendringar

  (2015)
 • Vil du ha unbrako-nøkkelen min?

  (2015)
 • Vil du ha unbrako-nøkkelen min? IKEA, Dewey og verdiaukande haldningsendringar

  (2015)
 • Å skriva seg inn i eit profesjonsfellesskap

  (2015)
 • Ikkje berre ei norskbok

  Budal, Ingvil Brugger, Neteland, Randi (2015)
 • Språk i skolen. Grammatikk, retorikk, didaktikk

  Budal, Ingvil Brugger, Theil, Rolf, Thorvaldsen, Bernt Øyvind, Tonne, Ingebjørg (2015)
 • A wave of reading women: The purpose and function of the translated French courtly literature in thirteenth-century Norway

  (2014)
 • The Genesis of Strengleikar: Scribes,Translators, and Place of Origin

  (2014)
 • Intervju om koding av brev i emunch.no

  NRK P2, Kulturnytt, Budal, Ingvil Brugger (2014)
 • Chivalric Conflict gone Norse though Emphasized Violence?

  (2013)
 • Kjære kommune

  (2013)
 • Naselause kvinner og varulvklede

  (2013)
 • Presens partisipp i Elis saga

  (2013)
 • Ei historie om naselause kvinner og varulvklede

  (2012)
 • Visible Stratification in a Medieval Text: Traces of Multiple Redactors in a Text Extant in a Single Manuscript

  (2012)
 • Å etterlikna ei omsetjing

  (2012)
 • Building ethical schools and teaching practices. EARLI 3rd SIG 13 Symposium on moral and democratic education June 18-21[Program and book of abstracts]

  Budal, Ingvil Brügger, Sæther, Jostein (2012)
 • Modes of Authorship in the Middle Ages

  Rankovic, Slavica, Budal, Ingvil Brugger, Conti, Aidan Keally, Melve, Leidulf, Mundal, Else (2012)
 • Who is «I»? Translation of riddarasögur as a collective performance

  (2011)
 • Formulaic violence

  (2010)
 • Motiv i Bisclaret

  (2010)
 • Om fantasy, kulturimport og Håkonshallen

  (2010)
 • The Genesis of Strengleikar

  (2010)
 • Who is "I"?

  (2010)
 • Anton Solheim

  (2009)
 • Det skjedde i de dager...

  (2009)
 • Formulaic Violence of Poor Quality? The case of Elis saga and Elie de Saint-Gille

  (2009)
 • Fransk høvisk litteratur i Noreg på 1200-talet

  (2009)
 • Martine Grande

  (2009)
 • Strengleikar og Lais : høviske noveller i omsetjing frå gammalfransk til gammalnorsk

  (2009)
 • Den gamle og den nye filologi. Genetiske spor i Strengleikar

  (2008)
 • Ei jamføring av den gammalfranske Yonec og den gammalnorske Jonet

  (2008)
 • The Visible Stratification in a Medieval Text. Traces of Multiple Redactors in a Text Extant in a Single Manuscript

  (2008)
 • Allitterasjonsbruk i Strengleikar

  (2007)
 • A Translation of the Fantastic

  (2006)
 • A Translation of the Fantastic

  (2006)
 • Ei historie om naselause kvinner i mellomalderen

  (2006)
 • Høvisk omsetjing i Bjørgvin

  (2006)
 • Omsetjing frå gammalfransk til norrønt. Ein samanliknande studie av Guigemar og Guiamar

  (2002)
 • Omsetjing frå gammalfransk til gammalnorsk. Ein samanliknande studie av Guigemar i Lais og Guiamar i Strengleikar

  (2001)