Høgskulelektor

Torbjørn Andersen

Arbeids- og kompetanseområde

  • Grunnskulelærarutdanninga (GLU)
  • Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnopplæringa (DeKomp)
Underviser i
  • Norsk i grunnskulelærarutdanninga 1-7 og 5-10
  • Etter- og vidareutdanningskurs i norsk for lærarar
Forskargrupper

Forskargruppe for lese- og skrivedidaktikk

Publikasjonar