Førsteamanuensis

Kjersti Maria Rongen Breivega

Arbeids- og kompetanseområde

Norsk språk- og tekstvitskap. Norskdidaktikk.

Underviser i

  • Lese- og skriveopplæring. Prosjektførebuande masteremne 503 (Vitskapsteori, metode og akademisk tekstarbeid). Kompetanse for kvalitet, Norsk 1.

Forskar på

  • Skriveopplæring. Argumentasjon. Demokratisk danning.

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar