Professor

Kjersti Maria Rongen Breivega

Arbeids- og kompetanseområde

Norsk språk- og tekstvitskap. Norskdidaktikk.

Underviser i
 • Lese- og skriveopplæring. Literacy. Språkdidaktikk. Er emneansvarleg for prosjektførebuande masteremne 503 (Vitskapsteori, metode og akademisk tekstarbeid). 
Forskar på
 • Argumentasjonsteori og -analyse. Skriveforsking. Demokratididaktikk.
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Argumentasjon som resonnement eller problemløysing?

  (2023)
 • Drøftande skriving på ungdomssteget: Ein elevtekstanalyse med utgangspunkt i stasislæra

  (2022)
 • Lived Democracy in the Classroom: Student views on risks and benefits related to oil exploitation in Lofoten

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Hauge, Kjellrun Hiis, Tjomsland, Marit (2022)
 • Argumentasjonsanalyse

  (2020)
 • Demokratisk danning i skolen. Tverrfaglige empiriske studier

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Rangnes, Toril Eskeland (2019)