Digitale læremidler og modellering

Gruppen har fokus på hvordan digitale læremidler og matematisk modellering kan bidra til at barnehagebarn og elever lærer matematikk og utvikler positive holdninger til faget.

Det søkes særlig innsikt i hvordan visualiseringer og animasjoner, dynamiske muligheter i geometri og funksjoner, koding og programmering, kan bidra til dypere matematisk forståelse.

Fokuset på matematisk modellering handler særlig om hvordan innsikt i modellering kan bidra til elevers utvikling av kritisk tenkning og etisk bevissthet.

Gruppens fokus på matematisk modellering og digital kompetanse er knyttet til kreative, skapende og utforskende tilnærminger til matematikken.

Forskergruppen Digitale læremidler og modellering er en undergruppe av forskergruppen Matematikkdidaktikk i et kritisk perspektiv.

Utvalgte publikasjoner

Herheim, R. & Johnsen-Høines, M. (accepted). Students’ productive struggle when programming in mathematics. In Nordic research in mathematics education – Proceedings of The Ninth Nordic Conference on Mathematics Education, NORMA 20, Oslo.

Hansen, R. (accepted, 2020). Student teachers’ facilitations for pupils’ independency in modelling processes. In International Conference on the Teaching and Learning of Mathematical Modelling, ICTMA19, Hong Kong.

Meaney, T. & Pajic, R. (2018). Minecraft in mathematics classrooms: A teacher’s perspective. In H-G. Weigand, A. Clark-Wilson, A. D. Todorova, E. Faggiano, N. Grønbæk & J. Trgalova (Eds.), Proceedings of the Fifth ERME Topic Conference (ETC 5) on Mathematics Education in the Digital Age (MEDA) (pp. 179-186). Copenhagen: University of Copenhagen.

Pågående forskningsprosjekter

Forskergruppeledere