Førstelektor

Anders Grov Nilsen

Arbeids- og kompetanseområde

- Allmennlærarutdanna (4 år) ved Høgskulen Stord/Haugesund
- Hovudfag i Pedagogisk Informasjonsvitskap frå Universitetet i Bergen

FoU-interesse:
- e-læring
- pedagogisk bruk av IKT

Følg fagmiljøet mitt her: www.facebook.com/masterIKT

Underviser i

 • IKT i læring (master) - https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2020h/master
 • Programmering for lærarar - https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2018h/prog
 • Praktisk utdanningsvitskap (master) - https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2021v/mpuv/
 • Profesjonsretta pedagogikk - https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/33/mgbpp201

Forskar på

IKT i læring

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Et lærerperspektiv på utforsking og problemløsing i programmering på mellomtrinnet

  Faltinsen, Aslaug, Nilsen, Anders Grov (2021)
 • Programming in the classroom as a tool for developing critical democratic competence in mathematics

  Hauge, Inge Olav, Lie, Johan, Abtahi, Yasmine, Nilsen, Anders Grov (2021)
 • Elevaktiv læring med mikrokontroller i elektrofag i videregående skole

  Jørs, Steffen, Nilsen, Anders Grov (2021)
 • From on- to off-campus – how do teacher educators and their students experience student active learning?

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2021)
 • How to engage students online

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2021)