Førstelektor

Anders Grov Nilsen

Arbeids- og kompetanseområde

- Allmennlærarutdanna (4 år) ved Høgskulen Stord/Haugesund
- Hovudfag i Pedagogisk Informasjonsvitskap frå Universitetet i Bergen

FoU-interesse:
- e-læring
- pedagogisk bruk av IKT

Følg fagmiljøet mitt her: www.facebook.com/masterIKT

Underviser i
 • IKT i læring (master) - https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2020h/master
 • Programmering for lærarar - https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2018h/prog
 • Praktisk utdanningsvitskap (master) - https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2021v/mpuv/
 • Profesjonsretta pedagogikk - https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/33/mgbpp201
Forskar på

IKT i læring

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Classcraft som motivator for prososial atferd i klasserommet

  Gilje, Ingve, Nilsen, Anders Grov (2023)
 • Digitale læremiddel i lærarutdanninga

  Almås, Aslaug Grov, Nilsen, Anders Grov, Helleve, Ingrid Maria, Leer-Salvesen, Hilde Gry, Gram, Helene (2022)
 • Læreres profesjonsfaglige digitale kompetanse i programmering og algoritmisk tenkning

  Grimsgaard, Helene Lefebvre, Nilsen, Anders Grov (2022)
 • Programmering med PRIMM- modellen: ein veg mot djupnelæring i matematikkfaget!

  Klepsvik, Renate Møgster, Nilsen, Anders Grov (2022)
 • «Never Alone» in the EFL Classroom: Exploring the potential of the video game «Never Alone - Kisima Inŋitchuŋa» in developing intercultural competence in the English as a Foreign Language (EFL) classroom.

  Mcrae, Cecilie Kartveit, Nilsen, Anders Grov (2022)
 • Vis alle