Førsteamanuensis

Ruth Ingrid Skoglund

Arbeids- og kompetanseområde

Ruth Ingrid Skoglund er en av kjerneforskerne ved BARNkunne - Senter for barnehageforskning for en mer rettferdig og bærekraftig verden for barna våre. 

Hun er medleder av forskergruppa Barnehagen som (ut)danningsarena og

medlem av undergruppen

-Vilkår for barns utforsking

- Forebygging av psykososialt miljø i barnehagen, arbeid mot krenkelse og mobbing

Forskningsområdene er Didaktikk og lek,  Barns demokratiske danning, Forebygging mot mobbing, Profesjonsetikk og etisk dømmekraft. Kulturforståelse og komparativ pedagogikk.

 

Hun har flere års erfaring som barnehagelærer i barnehagen. Hun har arbeidet i lærerutdanning og barnehagelærerutdanning både på Høgskolen Stord/Haugesund og NLA høgskolen. Fra 2015 har hun arbeidet i barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet.

Hun har doktorgrad fra NTNU i Trondheim "Helklassesamtaler om livsspørsmål En kvalitativ studie i KRL-faget på småskoletrinnet" (2008).

Underviser i
 • Master i Barnehagekunnskap - Barnehagen som danningsarena og barnehagelæreres profesjonsoppdrag
 • Forebygging mot mobbing gjennom styrking av det psykososiale læringsmiljøet
 • Veilederutdanning for praksislærere Barnehagelæreren som lærerutdanner, veileder og vuurderer
 • Kulturforståelse og komparativ pedagogikk
Forskar på
 • Barns demokratisk danning i barnehagen
 • Forbygging mot mobbing i barnehagen
 • Profesjonsetikk og etisk dømmekraft
 • Didaktikk og lek
Forskargrupper

​​​​​​Barnehagen som (ut)danningsarena

Vilkå for barns utforsking

Forebygging av psykososialt miljø i barnehagen - arbeid mot krenkelse og mobbing

Publikasjonar

 • Nulltoleranse mot mobbing. En hindring for sosial utforskning?

  Moe, Randi, Ohm, Modgun, Skoglund, Ruth Ingrid (2023)
 • Veiledningssamtalens innhold, form og formål

  (2023)
 • Veiledningssamtalens innhold, form og formål

  (2023)
 • Studenters søken etter identitet som barnehagelærer gjennom observasjoner av personalet i barnehagen​

  Skoglund, Ruth Ingrid, Moe, Randi (2023)
 • Den etiske hverdagspedagogikken - grunnlaget for et godt og trygt barnehagemiljø

  Skoglund, Ruth Ingrid, Ohm, Modgun (2023)
Vis alle