Førsteamanuensis

Ruth Ingrid Skoglund

Arbeids- og kompetanseområde

Ruth Ingrid Skoglund er en av kjerneforskerne ved BARNkunne - Senter for barnehageforskning for en mer rettferdig og bærekraftig verden for barna våre. 

Hun er medleder av forskergruppa Barnehagen som (ut)danningsarena og

medlem av undergruppen

-Vilkår for barns utforsking

- Forebygging av psykososialt miljø i barnehagen, arbeid mot krenkelse og mobbing

Forskningsområdene er Didaktikk og lek,  Barns demokratiske danning, Forebygging mot mobbing, Profesjonsetikk og etisk dømmekraft. Kulturforståelse og komparativ pedagogikk.

 

Hun har flere års erfaring som barnehagelærer i barnehagen. Hun har arbeidet i lærerutdanning og barnehagelærerutdanning både på Høgskolen Stord/Haugesund og NLA høgskolen. Fra 2015 har hun arbeidet i barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet.

Hun har doktorgrad fra NTNU i Trondheim "Helklassesamtaler om livsspørsmål En kvalitativ studie i KRL-faget på småskoletrinnet" (2008).

Underviser i
 • Master i Barnehagekunnskap - Barnehagen som danningsarena og barnehagelæreres profesjonsoppdrag
 • Forebygging mot mobbing gjennom styrking av det psykososiale læringsmiljøet
 • Veilederutdanning for praksislærere Barnehagelæreren som lærerutdanner, veileder og vuurderer
 • Kulturforståelse og komparativ pedagogikk
Forskar på
 • Barns demokratisk danning i barnehagen
 • Forbygging mot mobbing i barnehagen
 • Profesjonsetikk og etisk dømmekraft
 • Didaktikk og lek
Forskargrupper

​​​​​​Barnehagen som (ut)danningsarena

Vilkå for barns utforsking

Forebygging av psykososialt miljø i barnehagen - arbeid mot krenkelse og mobbing

Publikasjonar

 • Studenters søken etter identitet som barnehagelærer gjennom observasjoner av personalet i barnehagen​

  Skoglund, Ruth Ingrid, Moe, Randi (2023)
 • Veiledningssamtalens innhold, form og formål

  Skoglund, Ruth Ingrid (2023)
 • Veiledningssamtalens innhold, form og formål

  Skoglund, Ruth Ingrid (2023)
 • Den etiske hverdagspedagogikken - grunnlaget for et godt og trygt barnehagemiljø

  Skoglund, Ruth Ingrid, Ohm, Modgun (2023)
 • Nulltoleranse mot mobbing. En hindring for sosial utforskning?

  Moe, Randi, Ohm, Modgun, Skoglund, Ruth Ingrid (2023)
 • Studenters danningsprosesser til profesjonsutøvere gjennom observasjoner av ansatte i barnehagen

  Moe, Randi, Skoglund, Ruth Ingrid (2022)
 • Forskning om foreldresamarbeid i LU barnehagen Foreløpige resultater

  Skoglund, Ruth Ingrid, Moe, Randi (2022)
 • Forskningsfokus på samarbeid med foreldre i LU barnehagen

  Skoglund, Ruth Ingrid, Moe, Randi (2022)
 • Faglige perspektiver på mobbing - Ny lov om psykososialt miljø i barnehagen

  Skoglund, Ruth Ingrid (2022)
 • Ethical Codes for Early Childhood Teachers: How and Why Should We Use Them

  Skoglund, Ruth Ingrid, Ye, Juyan, Jiang, Yong (2022)
 • Students' Dialogical Formation in an International Programme within Kindergarten Teacher Education

  Skoglund, Ruth Ingrid, Hu, Aihua, Birkeland, Åsta (2022)
 • Parental involvement in ECE in Norway

  Sadownik, Alicja R., Skoglund, Ruth Ingrid (2021)
 • De ansattes sinne i barnehagen kan føre til profesjonell utvikling

  Åmot, Ingvild, Skoglund, Ruth Ingrid (2021)
 • Investegating conditions for imaginative play in Early Childhood Education and Care

  Skoglund, Ruth Ingrid, Grindheim, Liv Torunn (2021)
 • Ny mobbelov i barnehagen - likeverdig dialog med foreldre er avgjørende i forebyggingen mot mobbing

  Ohm, Modgun, Skoglund, Ruth Ingrid, Moe, Randi (2021)
 • Skjerpet aktivitetsplikt hvis personalet krenker barn - riset bak speilet?

  Skoglund, Ruth Ingrid, Moe, Randi, Ohm, Modgun (2020)
 • Beyond Bullying: Understanding Children’s Exploration of Inclusion and Exclusion Processes in Kindergarten

  Skoglund, Ruth Ingrid (2020)
 • Children's perspectives about cultural sustainability and neighborhood in Chinese and Norwegian kindergartens - A didactical approach.

  Skoglund, Ruth Ingrid (2020)
 • En teoretisk didaktisk tilnærming til barnehagebarns forestillingslek

  Skoglund, Ruth Ingrid, Grindheim, Liv Torunn (2020)
 • Å høre til- Forebygging mot mobbing i barnehagen utfordrer samarbeidet mellom foreldre og barnehage.

  Ohm, Modgun, Skoglund, Ruth Ingrid (2020)
 • When Anger Arises in the Interaction with Children in Kindergartens – The Staff’s Reactions to Children’s Resistance

  Skoglund, Ruth Ingrid, Åmot, Ingvild (2020)
 • Student teachers' dialogical formation revealed in exam texts from an international program within Kindergarten teacher education

  Skoglund, Ruth Ingrid, Birkeland, Åsta, Hu, Aihua (2019)
 • When “words do not work”: Intervening in children’s conflicts in kindergarten

  Skoglund, Ruth Ingrid (2019)
 • Anerkjennelsens kompleksitet i pedagogiske institusjoner

  Åmot, Ingvild, Skoglund, Ruth Ingrid (2019)
 • Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole

  Åmot, Ingvild, Skoglund, Ruth Ingrid (2019)
 • Tur - retur, Norge - Kina

  Ødegaard, Elin Eriksen, Birkeland, Åsta, Ødemotland, Siv, Hu, Aihua, Skoglund, Ruth Ingrid, Greiner, Svein-Erling (2018)
 • Identifying crucial aspects for students’ formation as glocal teachers in an intercultural program within ECE: A pilot study

  Skoglund, Ruth Ingrid, Birkeland, Åsta, Hu, Aihua (2018)
 • Student teachers' dialogical formation as glocal Teachers in an international program within ECE

  Birkeland, Åsta, Skoglund, Ruth Ingrid, Hu, Aihua (2018)
 • Parents`perceptions about bullying and their roles in preventing bullying in kindergarten.

  Ohm, Modgun, Skoglund, Ruth Ingrid (2018)
 • Mobbing kan se ut som lek

  Skoglund, Ruth Ingrid, Grindheim, Liv Torunn, Ohm, Modgun, Sadownik, Alicja R. (2017)
 • Fra Bergen til Beijing. Møtet mellom kinesisk og norsk barnehagetradisjon gir nyttig innsikt

  Birkeland, Åsta, Skoglund, Ruth Ingrid, Ødemotland, Siv (2017)
 • Pedagogical conditions for ‘play exploration’ in kindergarten

  Ødegaard, Elin Eriksen, Skoglund, Ruth Ingrid (2017)
 • Children`s exploring in social conflicts in play - a question about inclusion or exclusion.

  Skoglund, Ruth Ingrid (2017)
 • When Words don`t work - Practitioner`s Intervention in Children`s Conflicts

  Skoglund, Ruth Ingrid (2016)
 • Intervention in children`s conflicts when words not work either for child or staff.

  Skoglund, Ruth Ingrid (2016)
 • Barnehagepersonalets anerkjennelse i konfliktsituasjoner med barna,rom for subjektivering

  Skoglund, Ruth Ingrid (2015)
 • Professional failure - a source for collective reflection and professional awareness?

  Skoglund, Ruth Ingrid (2015)
 • Barn og konflikter i barnehagen : sett i lys av Gert Biestas perspektiv på demokrati og pedagogisk virksomhet

  Skoglund, Ruth Ingrid (2015)
 • Anerkjennelse og medvirkning i samarbeid med foreldre

  Skoglund, Ruth Ingrid (2014)
 • Jeg ser deg - anerkjennelsens kompleksitet i pedagogisk virksomhet

  Skoglund, Ruth Ingrid (2014)
 • Danning i barnehagen: Hva kan danningens "mer enn" være?

  Skoglund, Ruth Ingrid (2014)
 • Skole og utdanning – entusiasme eller dressur?

  Trippestad, Tom Are, Skoglund, Ruth Ingrid, Ubøe, Jan (2014)
 • Sosiale konflikter og demokratisk danning i barnehagen

  Skoglund, Ruth Ingrid (2013)
 • Barns sosiale konflikter og etisk veileding i barnehagen

  Skoglund, Ruth Ingrid (2013)
 • Children`s social conflicts and ethical guidance in Norwegian kindergartens

  Skoglund, Ruth Ingrid (2013)
 • Anerkendelsens kompleksitet i pædagogiske institutioner

  Åmot, Ingvild, Skoglund, Ruth Ingrid (2013)
 • Jeg ser dig - nye perspektiver på anerkendende pædagogik

  Åmot, Ingvild, Skoglund, Ruth Ingrid (2013)
 • Anerkjennelsens kompleksitet i pedagogiske institusjoner

  Åmodt, Ingvild, Skoglund, Ruth Ingrid (2012)
 • Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole

  Skoglund, Ruth Ingrid, Åmodt, Ingvild (2012)
 • Anerkjennende samarbeid mellom barnehage og foreldre - en felles kamp for barnets beste?

  Skoglund, Ruth Ingrid (2012)
 • Er det rom for danning i barnehage og skole?

  Skoglund, Ruth Ingrid (2012)
 • Anerkjennende samarbeid mellom barnehage og foreldre. En solidarisk kamp for barnas beste

  Skoglund, Ruth Ingrid (2012)
 • Barns rett til religion

  Skoglund, Ruth Ingrid (2009)
 • Samtaler om å tro eller ikke tro på Gud - eller ingen i KRL-undervisningen

  Skoglund, Ruth Ingrid (2003)
 • Er det rom for barns livsspørsmål og livstolkning i KRL-faget?

  Skoglund, Ruth Ingrid (2002)
 • Barn som aktive informanter: et forsøk på å belyse sentrale ledd i kravet om frivillig, informert samtykke knyttet til barn som aktive informanter

  Skoglund, Ruth Ingrid (1998)