Associate Professor

Ruth Ingrid Skoglund

Field of work

Ruth Ingrid Skoglund is a core researcher at KINDknow-Kindergarten Knowledge Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures

She is co-leader of the reserach group Kindergarten as formative educational arena

She is member of subgroups:

-Conditions for children's play and exploration 

-Preventing psychos-ocial environment in kindergarten, work against violations and bullying

 

 

Courses taught
 • Master course MBA511 Kindergarten as an arena for cultural formation and kindergarten teachers' professional assignment
 • Cultural understanding and Comparative pedagogy
 • Supervision and kindergarten teachers' professional development
Research areas
 • Childrens' play and exploration
 • Professional ethics for kindergarten teachers
 • Collaboration with parents to prevent bullying in kindergartenen
Research groups
 • Kindergarten as a formative educational arena
 • Conditioning Children as Explorers
 • Prevention of psycho-social  environment in kindergarten, work against violation and bullying

Publications

 • Studenters søken etter identitet som barnehagelærer gjennom observasjoner av personalet i barnehagen​

  Skoglund, Ruth Ingrid, Moe, Randi (2023)
 • Veiledningssamtalens innhold, form og formål

  Skoglund, Ruth Ingrid (2023)
 • Veiledningssamtalens innhold, form og formål

  Skoglund, Ruth Ingrid (2023)
 • Den etiske hverdagspedagogikken - grunnlaget for et godt og trygt barnehagemiljø

  Skoglund, Ruth Ingrid, Ohm, Modgun (2023)
 • Nulltoleranse mot mobbing. En hindring for sosial utforskning?

  Moe, Randi, Ohm, Modgun, Skoglund, Ruth Ingrid (2023)
Show all