Forståelser, gjøren og vilkår for kritisk refleksjon i barnehagelærerutdanninga

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Ph.d.-prosjekt

Prosjektperiode

April 2018 - Mars 2022