Høgskulelektor

Marit Frimannslund

Marit Frimannslund
Epost: Send epost
Stord
HOV, S-HOV143F

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er utdannet barnehagelærer (førskolelærer) og brenner for fremtidige barnehagelæreres kunnskap og tyngde til å møte og arbeide i et fremtidig barnehagefelt. Jeg ønsker også å ruste barnehagelærere til selv å ta ansvar for sitt felt i møte med samfunn og politikk. 

Jeg underviser i hovedsak på 2. og 3. året i barnehagelærerutdanningen samt 2. og 4. året på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Jeg er opptatt av tverrfaglig samarbeid og en helhetlig utdanning for barnehagelærere.

Underviser i

Barnehagelærerutdanningen: Pedagogikk

  • Samfunn religion livssyn og etikk
  • Bachelor - Metodekurs

Videreutdanning

  • Veilederutdanning
Forskar på
  • Foreldresamarbeid - makt i månadsbrev
Forskargrupper