Barnehage og profesjonsutdanning

Forskning og utvikling i barnehagen og barnehagelærerutdanningen.

Forskergruppen orienterer seg mot tema knyttet til barn og barndom, læreplanforståelse og verdigrunnlag, pedagogisk leiing, lærende organisasjoner samt profesjon og profesjonsetikk.

Hovedprosjektet: Koherens i barnehage og profesjonsutdanning

Les mer i rapporten "Profesjonssamtalens mange muligheter: En praksisnær aksjonsforskning i barnehagelærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet, campus Stord".

Forsknings- og utviklingsarbeid: "De yngste barnas medvirkning i barnehagen". Del av Partnerskap mellom lærerutdanningsbarnehage (LU) og universitets- og høyskolesektoren (2021-2024)

Forskergruppeleder

 

Medlemmer

Publikasjoner

Vitenskapelige arbeider

The teacher’s role for engagement in foraging and gardening activities in kindergarten (tandfonline.com)Veronica Bergan, Marita B. Nylund, Ida Lervik Midtbø, Bård Henry L. Paulsen (2023) i Environmental Education Research

Mulighetsrom for de yngste barna til deltakelse, lekende dynamikk og samspill i et fellesskap. Annette Kristoffersen Winje og Sissel Jeanette Aastvedt Halland (2021) i Barn – forskning om barn og barndom i Norden39 (4). s. 75-80

Profesjonssamtalen som danningsarena i barnehagelærerutdanningen, Annette Kristoffersen Winje, Sissel Jeanette Aastvedt Halland, Randi Elisabeth Nordlie, Liv Ingrid Fjellanger (2020) i Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

Praksisnære profesjonssamtaler med studenter i barnehagelærerutdanningen, Fjellanger, Liv Ingrid; Halland, Sissel Aastvedt; Nordlie, Randi Elisabeth; Winje, Annette Kristoffersen (2020) i NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 

Teacher Education and Development, Pedagogy and interdisciplinarity: Research on the reformed kindergarten teacher education (KTE) in Norway (2020) Margrethe Jernes, Åse Dagmar Knaben, Inger Benny Espedal Tungland and Marit Alvestad 

Toddlaren sitt møte med gjenbruksmaterialar Halland, Sissel Aastvedt (2019) Barn 2019 Volum 37 ;(1)s. 81-94  

Å gjøre demokrati i barnehagens kommunikative fellesskap: en studie av de yngste barna sitt språk, barnehagen sin relasjonelle og romlige kvalitet og dets betydning for de yngste barna sin tilgang og meddelelse av livsverden i barnehagen Winje, Annette Kristoffersen (2017) Barn 2017 Volum 35 ;(4)s. 53-69.  

Rapporter 

Digital kompetanse i arbeid med språk og estetiske fag i barnehagen. Dei vaksne sitt perspektiv (2020) Ingrid A. R. Grønsdal, Katrine Borgenvik, Liv Ingrid FjellangerKirsti Aksnes, Hannah Belsvik Hansen, Åsmund Espeland mfl. 

Profesjonssamtalens mange muligheter – en praksisnær aksjonsforskning i barnehagelærerutdanningen ved HVL Campus Stord. Stord: Høgskulen på Vestlandet 2017 31 s.  
HVL. Halland, Sissel Aastvedt; Winje, Annette Kristoffersen; Fjellanger, Liv Ingrid; Nordlie, Randi. 

Notater

Fra student til profesjonsutøver. HVL-Notat;3/2020.
Fjellanger, Liv Ingrid; Halland, Sissel; Nylund, Maritha Berger; Winje, Annette K.

Populærvitenskapelige arbeider

Barnehagelærerutdanningen trenger bedre økonomiske rammer (2019) Annette Kristoffersen Winje 

Slepp barna sin humor fri (2019) Annette Kristoffersen Winje og Marita Berger Nylund 

Didaktikk og læreplantenking som ein integrert del i leiing i barnehagen. Barnehagefolk 2019 (3) s. 102-106. Liv Ingrid Fjellanger.
HVL.

Konferanser

Forskergruppen har ansvar for følgende konferanser

Forskningsdagene HVL 2020 campus Stord «Den utrolige hjernen». Poster: Profesjonssamtalen i barnehagelærerutdanningen. Fremlegg. Tittel: Fra student til profesjonsutdannet
Maritha Berger Nylund og Annette Kristoffersen Winje. 

Forskergruppen har deltatt på følgende konferanser

Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer. Digital konferanse 28.-30. september 2020. Abstract: Fra student til barnehagelærer.

NAFOL 2020 HVL. Inquiry as a Bridge between Theory and Practice in Teaching and Teacher EducationVirtual Conference for Emerging Researchers in Teacher Education. Abstract:  The professional conversation

Profesjonssamtalen. Norsk barnehageforskningskonferanse 2019 lek og samspill; 2019-10-16 - 2019-10-17 
HVL. Winje, Annette Kristoffersen; Nordlie, Randi Elisabeth; Halland, Sissel Aastvedt; Fjellanger, Liv Ingrid. 

Erfaringer fra praksisnær forskning med profesjonssamtaler i barnehagelærerutdanningen. Forskningsdagene; 2019-09-26 - 2019-09-26 HVL 

Fjellanger, Liv Ingrid; Winje, Annette Kristoffersen; Halland, Sissel Aastvedt; Nordlie, Randi Elisabeth. 

Du finner mer informasjon om forskningen vår i Cristin.

 

Poster

Kvinneleg lærar sittande ved pult med to elevar.

Forskergruppen er tilknyttet programmet Praksisnær profesjons- og utdanningsforsking