Førsteamanuensis

Johanna Birkeland

Arbeids- og kompetanseområde

Johanna Birkeland har lang erfaring fra arbeid som barnehagelærer, styrer og eier i barnehage, og har arbeidet i barnehagelærerutdanningen, campus Bergen, siden 2012. Hun har tatt sin doktorgrad ved HVL - en studie som retter fokus på observasjon i barnehagelæreres utdanning og profesjon. Hun har hatt en postdoktor-stilling ved HVL, BARNkunne - Senter for barnehageforskning, hvor forskning i partnerskap med barnehager har stått sentralt. Hun leder nå det NFR finansierte prosjektet Sustainable design in kindergarten sector through ‘Exploration and Pedagogical Innovation Laboratory’ [EX-PED-LAB] og hun er teamleder i BARNkunnes forskningsområde 9: The competent kindergarten – systemic knowledge creation and dissemination.

Forskar på
  • Observasjon
  • Systemisk ledelse
  • Partnerskap UH- og barnehagesektor
  • Workshop metodologi
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar