Førsteamanuensis

Johanna Birkeland

Arbeids- og kompetanseområde

Johanna Birkeland har lang erfaring fra arbeid som barnehagelærer, styrer og eier i barnehage, og har arbeidet i barnehagelærerutdanningen, campus Bergen, siden 2012. Hun har tatt sin doktorgrad ved HVL - en studie som retter fokus på observasjon i barnehagelæreres utdanning og profesjon. Hun har nå en postdoktor-stilling ved HVL, BARNkunne - Senter for barnehageforskning, hvor forskning i partnerskap med barnehager står sentralt. Hun leder arbeidspakken The competent kindergarten – systemic knowledge creation and dissemination.

Forskar på

  • Observasjon
  • Systemisk ledelse
  • Partnerskap UH- og barnehagesektor
  • Workshop metodologi

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar