Førstelektor

Sissel Janette Aastvedt Halland

Arbeids- og kompetanseområde

Utdanna barnehagelærar i 1991, og har 24 år praksiserfaring frå barnehage, stort sett som styrar/dagleg leiar. Har vidareutdanning i sosialpedagogikk og veiledning samt ein mastergrad frå Universitetet i Stavanger i barnehagevitskap.

Underviser i
  • Barnehagelærarutdanninga: Pedagogikk
  • Vidareutdanning for barnehagelærarar: Læringsmiljø og pedagogisk leiing
Forskar på
  • Profesjonssamtalen i barnehagelærarutdanninga
  • Frå student til profesjonsutøvar
Forskargrupper

Publikasjonar

  • Ein inkluderande barnehage: Korleis kan ein arbeida for å inkludera alle barn i meiningsfulle fellesskap?

    (2023)
  • Hvordan være en tydelig leder?

    (2023)
  • Medarbeiderskap - om å dra lasset saman

    (2023)
  • Tilbakemeldingskultur. Korleis bygga tilbakemeldingskultur i barnehagen?

    (2023)
  • Barnehagebasert vurdering som grunnlag for kompetanse- og kvalitetsutvikling

    Halland, Sissel Aastvedt, Hagland, Liv Åse (2023)
  • Vis alle