Førstelektor

Sissel Jeanette Aastvedt Halland

Arbeids- og kompetanseområde

Utdanna barnehagelærar i 1991, og har 24 års leiarerfaring frå barnehage. Har vidareutdanning i sosialpedagogikk og veiledning, samt ein mastergrad frå Universitetet i Stavanger i barnehagevitskap. Fekk førstelekoropprykk etter søknad i november 2022.

Ein stor del av mitt noverande arbeidsområde er å vera utviklingspartnar 1 og 2 i arbeidet med den regionale kompetanseordninga (REKOMP) i dei 8 kommunane i Nord Rogaland (2018 -), og delar av FOS (Forum for Oppvekst i Sunnhordland) (2023-). 

I tillegg fungerer eg som forskningsgruppeleiar for forskningsgruppa Barnehage og profesjonsutdanning, og som leiar for FoU-prosjektet Dei yngste barna si medverknad i ein av HVL sine lærarutdanningsbarnehagar.

Underviser i
 • Barnehagelærarutdanninga: Pedagogikk
 • Vidareutdanning for barnehagelærarar: Læringsmiljø og pedagogisk leiing
Forskar på
 • Profesjonssamtalen i barnehagelærarutdanninga
 • Frå student til profesjonsutøvar
 • Dei yngste barna si medverknad 
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Bruk av observasjon og praksisfortellinger i vurderingsarbeid

  Halland, Sissel Aastvedt (2024)
 • Fast spalteingress: Barnehagefaglige begreper kan tolkes på mange ulike måter, og når personalet skal gå løs på diskusjoner, kan det være en god hjelp å ha en felles beskrivelse å ta utgangspunkt i. I denne spalten presenteres begreper fra barnehagens rammeverk, teori og hverdagsliv. Fast spalte: Pedagogisk ordbok. Tittel på denne spalten: MEDVIRKNING Spaltister: Sissel Halland, førstelektor og Annette Kristoffersen Winje, førstelektor

  Halland, Sissel Aastvedt, Winje, Annette Kristoffersen (2024)
 • "Jeg kunne like gjerne vært en assistent"

  Winje, Annette Kristoffersen , Halland, Sissel Aastvedt (2024)
 • Hvordan skrive en førstelektorsøknad? - En erfaringsbasert veileder til opprykksprosessen, HVL-Notat; 2024/8

  Bjelland, Camilla, Halland, Sissel Aastvedt, Winje, Annette Kristoffersen (2024)
 • Fast spalteingress: Barnehagefaglige begreper kan tolkes på mange ulike måter, og når personalet skal gå løs på diskusjoner, kan det være en god hjelp å ha en felles beskrivelse å ta utgangspunkt i. I denne spalten presenteres begreper fra barnehagens rammeverk, teori og hverdagsliv. Fast spalte: Pedagogisk ordbok Tittel på denne spalten: DANNING Spaltister: Annette Kristoffersen Winje, førstelektor Sissel Halland, førstelektor

  Winje, Annette Kristoffersen , Halland, Sissel Aastvedt (2024)
Vis alle