Førstelektor

Annette Kristoffersen Winje

Underviser i
 • Barnehagelærerutdanningen
Forskar på
 • De yngste barna i barnehagen
 • Profesjonssamtalen
 • Fra Student til profesjonsutøver
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Fast spalteingress: Barnehagefaglige begreper kan tolkes på mange ulike måter, og når personalet skal gå løs på diskusjoner, kan det være en god hjelp å ha en felles beskrivelse å ta utgangspunkt i. I denne spalten presenteres begreper fra barnehagens rammeverk, teori og hverdagsliv. Fast spalte: Pedagogisk ordbok. Tittel på denne spalten: MEDVIRKNING Spaltister: Sissel Halland, førstelektor og Annette Kristoffersen Winje, førstelektor

  Halland, Sissel Aastvedt, Winje, Annette Kristoffersen (2024)
 • "Jeg kunne like gjerne vært en assistent"

  Winje, Annette Kristoffersen , Halland, Sissel Aastvedt (2024)
 • Hvordan skrive en førstelektorsøknad? - En erfaringsbasert veileder til opprykksprosessen, HVL-Notat; 2024/8

  Bjelland, Camilla, Halland, Sissel Aastvedt, Winje, Annette Kristoffersen (2024)
 • Fast spalteingress: Barnehagefaglige begreper kan tolkes på mange ulike måter, og når personalet skal gå løs på diskusjoner, kan det være en god hjelp å ha en felles beskrivelse å ta utgangspunkt i. I denne spalten presenteres begreper fra barnehagens rammeverk, teori og hverdagsliv. Fast spalte: Pedagogisk ordbok Tittel på denne spalten: DANNING Spaltister: Annette Kristoffersen Winje, førstelektor Sissel Halland, førstelektor

  Winje, Annette Kristoffersen , Halland, Sissel Aastvedt (2024)
 • "Jeg kunne like gjerne vært en assistent" - en studie av nyutdannede barnehagelæreres posisjonering i barnehagen

  Halland, Sissel Aastvedt, Winje, Annette Kristoffersen (2023)
Vis alle