Høgskulelektor

Liv Ingrid Fjellanger

Arbeids- og kompetanseområde

Pedagogikk på barnehagelærarutdanninga 

Vidareutdanning i læringsmiljø og pedagogsik leiing 

Vidaerutdanning i profesjonsretta veiledning for barenhage og skule 

Underviser i
 • Underviser i pedagogikk 
Forskar på
 • «Utvikling av berekraftige praksisar for digital teknologibruk innan språk og estetiske fag i barnehage
 • Delprosjekt 1: Koherens: Profesjonssamtalen i barnehagelærerutdanningen Delprosjekt 2: Koherens: Frå student til profesjonsutøver
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Korleis går dei yngste i barnehagen i dialog med ein installasjon, der foto og film er ein integrert del av materiale?

  Borgenvik, Katrine, Grønsdal, Ingrid A. R., Fjellanger, Liv Ingrid (2023)
 • Didaktikk og læreplantenking som ein integrert del av leiinga i profesjonsutøving i barnehagen

  (2023)
 • Digitalisering i barnehagen: Tidlig opplæring og dømmekraft

  (2023)
 • Forsking og utvikling i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og lærarutdanningsbarnehage. Forsking og Utvikling – to sider av samme sak?

  (2023)
 • Korleis forstår me medverknadsomgrepet? Og korleis kan dei yngste barna få medverka i barnehagekvardagen?

  (2023)
Vis alle