Høgskulelektor

Liv Ingrid Fjellanger

Arbeids- og kompetanseområde

Pedagogikk på barnehagelærarutdanninga 

Vidareutdanning i læringsmiljø og pedagogsik leiing 

Vidaerutdanning i profesjonsretta veiledning for barenhage og skule 

Underviser i
 • Læringsmiljø og pedagogisk leiing på vidareutdanning for barnehagelærar
 • Arbeidsplassbasertbarenhagelærarutdanning 
 • Profesjonsretta veiledning for barenhage og skule 
Forskar på
 • «Utvikling av berekraftige praksisar for digital teknologibruk innan språk og estetiske fag i barnehage
 • Delprosjekt 1: Koherens: Profesjonssamtalen i barnehagelærerutdanningen Delprosjekt 2: Koherens: Frå student til profesjonsutøver
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Barnehagepedagogikk Ei innføring for studentar

  Akslen, Åse Nylenna, Moe, Randi, Fjellanger, Liv Ingrid, Skram, Dag, Grindheim, Liv Torunn (2021)
 • Paper 2: The Empty Book experience: How can sustainable digital practices be developed and shaped in such a way that they contribute meaningfully to the overarching goals of kindergarten pedagogies?

  Borgenvik, Katrine, Aksnes, Kirsti, Hansen, Hannah Belsvik, Fjellanger, Liv Ingrid, Grønsdal, Ingrid A. R., Vangsnes, Vigdis (2021)
 • Erfaringer fra DIGISUS-prosjektet Korleis kan det bli berekraftige digitale praksis for barna i barnehagen? 

  Borgenvik, Katrine, Fjellanger, Liv Ingrid, Hansen, Hannah Belsvik (2021)
 • Eit blikk inn i barnehagen i dag: Omsorgstradisjon møter kaosdidaktikk.

  (2021)
 • Paper 3: Implementing sustainable digital practices in kindergartens: Balancing technologies’ usefulness and ease of use?

  Fjellanger, Liv Ingrid, Grønsdal, Ingrid A. R., Vangsnes, Vigdis, Aksnes, Kirsti, Borgenvik, Katrine, Hansen, Hannah Belsvik (2021)
 • Vis alle