Assistant Professor

Liv Ingrid Fjellanger

Publications

 • Barnehagepedagogikk Ei innføring for studentar

  Akslen, Åse Nylenna, Moe, Randi, Fjellanger, Liv Ingrid, Skram, Dag, Grindheim, Liv Torunn (2021)
 • Paper 2: The Empty Book experience: How can sustainable digital practices be developed and shaped in such a way that they contribute meaningfully to the overarching goals of kindergarten pedagogies?

  Borgenvik, Katrine, Aksnes, Kirsti, Hansen, Hannah Belsvik, Fjellanger, Liv Ingrid, Grønsdal, Ingrid A. R., Vangsnes, Vigdis (2021)
 • Erfaringer fra DIGISUS-prosjektet Korleis kan det bli berekraftige digitale praksis for barna i barnehagen? 

  Borgenvik, Katrine, Fjellanger, Liv Ingrid, Hansen, Hannah Belsvik (2021)
 • Eit blikk inn i barnehagen i dag: Omsorgstradisjon møter kaosdidaktikk.

  (2021)
 • Paper 3: Implementing sustainable digital practices in kindergartens: Balancing technologies’ usefulness and ease of use?

  Fjellanger, Liv Ingrid, Grønsdal, Ingrid A. R., Vangsnes, Vigdis, Aksnes, Kirsti, Borgenvik, Katrine, Hansen, Hannah Belsvik (2021)
 • Show all