Assistant Professor

Liv Ingrid Fjellanger

Publications

 • Kollektiv utvikling og læring i profesjonelle lærande fellesskap

  (2024)
 • Korleis går dei yngste i barnehagen i dialog med ein installasjon, der foto og film er ein integrert del av materiale?

  Borgenvik, Katrine, Grønsdal, Ingrid A. R., Fjellanger, Liv Ingrid (2023)
 • Didaktikk og læreplantenking som ein integrert del av leiinga i profesjonsutøving i barnehagen

  (2023)
 • Digitalisering i barnehagen: Tidlig opplæring og dømmekraft

  (2023)
 • Forsking og utvikling i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og lærarutdanningsbarnehage. Forsking og Utvikling – to sider av samme sak?

  (2023)
Show all