Assisterande instituttleiar

Ingrid Arnesen Råheim Grønsdal

Forskar på
  • Prosjektleiar for NFR-prosjektet DigiSus: Utvikling av berekraftige praksisar for digital teknologibruk innan språk og estetiske fag i barnehage/Building Sustainable Digital Practices in Kindergarten Literacy and Arts Programmes (2017-2021)
Forskargrupper