Assisterande instituttleiar

Ingrid Arnesen Råheim Grønsdal

Forskar på
 • Prosjektleiar for NFR-prosjektet DigiSus: Utvikling av berekraftige praksisar for digital teknologibruk innan språk og estetiske fag i barnehage/Building Sustainable Digital Practices in Kindergarten Literacy and Arts Programmes (2017-2021)
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Korleis går dei yngste i barnehagen i dialog med ein installasjon, der foto og film er ein integrert del av materiale?

  Borgenvik, Katrine, Grønsdal, Ingrid A. R., Fjellanger, Liv Ingrid (2023)
 • Developing a model for investigating and initiating sustainable digital practices in kindergartens

  Grønsdal, Ingrid A. R. (2023)
 • God bruk av digital teknologi i barnehagen? Erfaringar frå NFR-prosjektet DigiSus ved HVL om digital kompetanseutvikling i samarbeid med praksisfeltet

  Grønsdal, Ingrid A. R. (2022)
 • Digital kompetanseutvikling i praksis? Erfaringar frå NFR-prosjektet DigiSus ved HVL om digital kompetanseutvikling i samarbeid med praksisfeltet

  Grønsdal, Ingrid A. R. (2021)
 • Paper 3: Implementing sustainable digital practices in kindergartens: Balancing technologies’ usefulness and ease of use?

  Fjellanger, Liv Ingrid, Grønsdal, Ingrid A. R., Vangsnes, Vigdis, Aksnes, Kirsti, Borgenvik, Katrine, Hansen, Hannah Belsvik (2021)
Vis alle