Førstelektor

Ingrid Arnesen Råheim Grønsdal

Forskar på
 • Prosjektleiar for NFR-prosjektet DigiSus: Utvikling av berekraftige praksisar for digital teknologibruk innan språk og estetiske fag i barnehage/Building Sustainable Digital Practices in Kindergarten Literacy and Arts Programmes (2017-2021)
Forskargrupper

Publikasjonar

 • God bruk av digital teknologi i barnehagen? Erfaringar frå NFR-prosjektet DigiSus ved HVL om digital kompetanseutvikling i samarbeid med praksisfeltet

  (2022)
 • Paper 2: The Empty Book experience: How can sustainable digital practices be developed and shaped in such a way that they contribute meaningfully to the overarching goals of kindergarten pedagogies?

  Borgenvik, Katrine, Aksnes, Kirsti, Hansen, Hannah Belsvik, Fjellanger, Liv Ingrid, Grønsdal, Ingrid A. R., Vangsnes, Vigdis (2021)
 • Paper 3: Implementing sustainable digital practices in kindergartens: Balancing technologies’ usefulness and ease of use?

  Fjellanger, Liv Ingrid, Grønsdal, Ingrid A. R., Vangsnes, Vigdis, Aksnes, Kirsti, Borgenvik, Katrine, Hansen, Hannah Belsvik (2021)
 • Digital kompetanseutvikling i praksis? Erfaringar frå NFR-prosjektet DigiSus ved HVL om digital kompetanseutvikling i samarbeid med praksisfeltet

  (2021)
 • Paper 1: What are important characteristics of sustainable digital practices in kindergartens?

  Hansen, Hannah Belsvik, Fjellanger, Liv Ingrid, Borgenvik, Katrine, Grønsdal, Ingrid A. R., Aksnes, Kirsti, Vangsnes, Vigdis (2021)
 • Vis alle