Høgskulelektor

Randi Elisabeth Nordlie

Randi Elisabeth Nordlie
Epost: Send epost
Stord
HOV, S-HOV143D

Arbeids- og kompetanseområde

Utdannet førskolelærer ved Barnevernsakademiet i Oslo i 1991. Har jobba i barnehage som styrer, pedagogisk leder, spesialpedagog, samt vært lærer i 1. klasse i barneskole. Har videreutdanning i administrasjon og ledelse, spesialpedagogikk, pedagogisk utviklingsarbeid og psykososialt arbeid for barn og unge. Har mastergrad i pedagogikk (personalledelse i barnehagen) ved universitetet i Bergen.

Underviser i

Barnehagelærerutdanningen: Pedagogikk

Regional kompetanseheving i Nord Rogaland

Forskar på

Profesjonssamtalen i barnehagelærerutdanningen

Fra student til profesjonsutøver

Forskargrupper

Barnehage og profesjonsutdanning