Vil du ta ph.d.-utdanning?

Det er flere ting som må på plass før du kan søke opptak til ph.d.-utdanning ved HVL

  • Finansiering av ph.d.-perioden (for eksempel tilsetting i stipendiatstilling).
  • Du må ha en mastergrad eller tilsvarende utdanning innenfor et fagområde relevant for ph.d.-programmet.
  • Prosjektbeskrivelse for forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d.-graden.
  • Forslag til minst én veileder.

Finansiering

For å få opptak til ph.d.-utdanning ved HVL må du kunne dokumentere full finansiering av ph.d.-perioden. Den vanligste måten å finansiere et doktorgradsløp på er gjennom tilsetting i stipendiatstilling enten ved HVL eller ved andre forskningsinstitusjoner. Andre måter å finansiere et doktorgradsløp på er gjennom Forskningsrådets næringslivs ph.d. og offentlig sektor ph.d.-ordninger. Egenfinansiering aksepteres normalt ikke som grunnlag for opptak.

Utlysning av stipendiatstillinger ved HVL, finner du under «ledige stillingar» på våre nettsider.

Utdanningsbakgrunn

Generelt for opptak til ph.d.-utdanning ved HVL kreves en mastergrad på 120 studiepoeng (2 års varighet) eller tilsvarende, og du må kunne vise til gode resultater fra masternivå. Det enkelte ph.d.-studium har egne opptakskrav/utfyllende bestemmelser som viser til konkrete karakterkrav og hvilke faglige bakgrunn som kreves for opptak.

Hvis du har din mastergrad fra utlandet kan det være lurt   å få denne godkjent som tilsvarende en norsk mastergrad før du søker opptak. Dette kan gjøres ved å søke NOKUT om godkjenning av din utdanning.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen som skal ligge til grunn for opptak til ph.d.-utdanning bør utarbeides i samråd med veileder. Se mer informasjon om krav til prosjektbeskrivelse under "Hvordan søke opptak".

Forslag til veileder

Ved søknad om opptak må du foreslå minst én veileder. Er du tilsatt i stipendiatstilling ved HVL vil du få tildelt en veileder ved tiltredelse i stipendiatstilling. Veileder må skrive under på opptakssøknad slik at programutvalget har en bekreftelse på at veileder har tatt på seg oppgaven når de skal behandle din søknad om opptak.