Før du søker opptak til ph.d.-utdanning

For å kunne søke opptak til ph.d.-utdanning ved HVL må du ha følgende klart:

  • Du må ha en mastergrad eller tilsvarende utdanning innenfor et fagområde relevant for ph.d.-programmet
  • Prosjektbeskrivelse for forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d.-graden
  • Finansiering av ph.d.-perioden (eks. tilsetting i stipendiatstilling)
  • Forslag til minst én veileder

Utdanningsbakgrunn

Generelt for opptak til ph.d.-utdanning ved HVL kreves en mastergrad på 120 studiepoeng (2 års varighet) eller tilsvarende, og du må kunne vise til gode resultater fra masternivå. Det enkelte ph.d.-studium har egne opptakskrav/utfyllende bestemmelser som viser til konkrete karakterkrav og hvilke faglige bakgrunn som kreves for opptak.

Hvis du har din mastergrad fra utlandet kan det være lurt å få denne godkjent som tilsvarende en norsk mastergrad før du søker opptak. Dette kan gjøres ved å søke NOKUT om godkjenning av din utdanning.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen som skal ligge til grunn for opptak til ph.d.-utdanning bør utarbeides i samråd med veileder. Se mer informasjon om krav til prosjektbeskrivelse under "Hvordan søke opptak".

Finansiering

For å få opptak til ph.d.-utdanning ved HVL må du kunne dokumentere full finansiering av ph.d.-perioden. Den vanligste måten å finansiere et doktorgradsløp på er gjennom tilsetting i stipendiatstilling enten ved HVL eller ved andre forskningsinstitusjoner. Andre måter å finansiere et doktorgradsløp på er gjennom Forskningsrådets næringslivs ph.d. og offentlig sektor ph.d.-ordninger. Egenfinansiering aksepteres normalt ikke som grunnlag for opptak.

Utlysning av stipendiatstillinger ved HVL, finner du under ledige stillinger på våre nettsider.

Forslag til veileder

Ved søknad om opptak må du foreslå minst én veileder. Er du tilsatt i stipendiatstilling ved HVL vil du få tildelt en veileder ved tiltredelse i stipendiatstilling. Veileder må skrive under på opptakssøknad slik at programutvalget har en bekreftelse på at veileder har tatt på seg oppgaven når de skal behandle din søknad om opptak.