Avtale og opptaksperiode

Vedtak om opptak til ph.d.-utdanning treffes av programutvalget. I vedtaket skal m.a. minst en veileder oppnevnes og opptaksperioden fastsettes.

Søknader om opptak til ph.d.-studier behandles i tråd med «Retningslinjer for behandling av søknader om opptak til ph.d.-studier ved Høgskulen på Vestlandet».

Opptak til høgskolens ph.d.-utdanning formaliseres ved at skriftlig avtale underskrives av ph.d.-kandidat, veileder(e) og dekan. Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i opptaksperioden. Kandidaten fyller selv ut avtaledelene i samråd med avtalepartene før partene skriver under de enkelte delene. Kandidater som får opptak til ph.d.-utdanning får tilsendt informasjon om «Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning ved høgskulen på Vestlandet» og blir gitt en frist for å levere signert avtale.

Se også informasjon om forlengelse av opptaksperiode.