Forlengelse av opptaksperiode

Forlengelse av finansieringsperiode/ansettelse

Ved opptak til ph.d.-utdanning fastsettes opptaksperiode med startdato og sluttdato i samsvar med kandidatens finansieringsperiode. Startdato settes lik startdato for finansiering.

Opptaksperioden forlenges automatisk for permisjoner som er hjemlet i lov, i hovedtariffavtalen eller i hovedavtalen i Staten, for eksempel sykefravær, svangerskaps-, omsorgs- og velferdspermisjoner.

Dersom du får innvilget, forlengelse av ansettelsesperioden din, forlenges opptaksperioden i ph.d.-programmet tilsvarende.

Stipendiater ansatt ved HVL

Ph.d.-programmet v/ph.d.-koordinator får normalt informasjon fra HR-avdelingen om eventuelle forlengelser av stipendiatstillingen. Se mer informasjon på nettside om fravær og forlengelse av stipendiatperioden.

Ph.d.-kandidater med ekstern arbeidsgiver

Merk at ph.d.-kandidater med ekstern arbeidsgiver må informere ph.d.-programmet om eventuelle forlengelser. Forlengelser må dokumenteres. Ta kontakt med ph.d.-programmet v/ph.d.-koordinator.

Forlengelse av opptaksperiode etter at finansieringen har gått ut

Søknad om forlengelse av opptaksperioden kan være aktuelt for kandidater som har behov for forlenget opptaksperiode etter at stipendiatperioden er avsluttet. En utvidet opptaksperiode gir bl.a. forlenging av brukerkonto som sikrer tilgang til informasjon (Vestibylen), it-ressurser, biblioteket og tilgang til forskingsserveren, samt adgangskort ved HVL. En aktiv kandidat vil være på ph.d.-programmets e-postliste og vil kunne delta på aktiviteter i regi av ph.d.-programmet. Det kan innvilges ekstra timer til veiledning. Merk at alle aktive ph.d.-kandidater og hovedveiledere må rapportere om framdrift.

Søknad utformes på skjemaet «Søknad om forlengelse av opptaksperiode i ph.d.-programmet» og vil bli behandlet i samsvar med «Retningslinjer for opptaksperiode for opptaksperiode på et ph.d.-studium ved HVL».

Det anbefales å ta kontakt med ph.d.-koordinator eller fagansvarlig for ph.d.-programmet i forkant av søknad om forlengelse.