Fravær fra stipendiatperioden

Stipendiatperioden kan bli forlenget når det er fravær som er hjemlet i lov eller tariffavtale, som for eksempel sykefravær, svangerskaps-, omsorgs- og velferdspermisjoner og verneplikt.

Stipendiater i foreldrepermisjon skal få forlenget stipendiatperioden tilsvarende foreldrepermisjonstiden.

Stipendiater som har ammepermisjon (inntil 2 timer per dag), får rett til forlengelse av stipendiatperioden med den tid som er brukt til amming fram til barnet er to år.

Se informasjon om utviding av ansettelsesperiode for stipendiater i medarbeiderhåndboken (for ansatte - krever innlogging).